ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Παραχωρήσεις δημοσίας γης στην Π.Ε Έβρου»

11/08/2022

Προς

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κον Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοινοποίηση

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Έβρου

Επικεφαλής παρατάξεων ΠΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Παραχωρήσεις δημοσίας γης στην Π.Ε Έβρου»

 

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει του Νόμου 4061/2012 ΦΕΚ Α-66/22-3-2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις», με απόφαση Περιφερειάρχη, μπορούν να παραχωρούνται ακίνητα των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για τους κάτωθι σκοπούς:

α) Για την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, κατά χρήση, έναντι χαμηλού τιμήματος, για ακίνητα εμβαδού έως εκατό (100) στρεμμάτων, σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4015/2011 (Α’ 210), καθώς και σε ανέργους, εγγεγραμμένους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μετά από ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) στην ηλεκτρονική του σελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία αναρτώνται τα προς παραχώρηση αγροτικά ακίνητα.

β) Για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, κατά χρήση, έναντι τιμήματος, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για αγροτική χρήση, όπως για καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, εγκαταστάσεων θερμοκηπίων, ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών μονάδων και ίδρυση ή επέκταση ιχθυογεννητικών μονάδων. Η παραχώρηση της χρήσης, έναντι τιμήματος, γίνεται κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

γ) Για αναπτυξιακούς σκοπούς, κατά χρήση, έναντι τιμήματος, όπως για την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

δ) Για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, κατά χρήση, έναντι τιμήματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καταγγέλλεται ότι στη Π.Ε Έβρου δεν έχει λάβει χώρα καταγραφή και δίκαιη αναδιανομή των δημοσίων εκτάσεων βάσει του νόμου 4061/2012 και ότι παρά τις διαχρονικές πιέσεις των αγροτών δεν έχουν λάβει χώρα οι δημοπρασίες που προβλέπει ο νόμος με αποτέλεσμα να προκύπτουν αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Επίσης καταγγέλλεται κακοδιαχείριση στις παραχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, με παράτυπες διαδικασίες και έναντι διαφοροποιημένου τιμήματος.

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι πλέον υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες επί του θέματος, ερωτώνται ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:

Α)Από την ημερομηνία ισχύς του νομού, ήτοι το έτος 2012, έχει γίνει καταγραφή των δημοσίων εκτάσεων που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν δυνάμει του άρθρου 4 του Ν.4061/2012;

Β)Από τις δημόσιες εκτάσεις της Π.Ε Έβρου που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία ποιο είναι το ποσοστό που έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7 του ως άνω νόμου ή με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη και έναντι ποιου τιμήματος;

Γ)Από το έτος 2012 μέχρι σήμερα πόσες δημοπρασίες έχουν λάβει χώρα και που βρίσκονται οι δημοσιευμένοι πίνακες με τα ονόματα και τα στρέμματα όλων όσων τους παραχωρήθηκαν δημόσιες εκτάσεις με απόφαση της Περιφέρειας Α.Μ-Θ;

 

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ