ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Φραγμάτων στην επικράτεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

10/08/2022

Προς

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κον Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοινοποίηση

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Έβρου

Επικεφαλής παρατάξεων ΠΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Φραγμάτων στην επικράτεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

 

Όπως είναι γνωστό, στο διάστημα 21-29 Ιουλίου ε.ε. μεγάλης έκτασης πυρκαγιά αρχομένης πλησίον του φράγματος Λύρας του Δήμου Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, κατέκαψε περίπου 42.000 στρέμματα δασικής έκτασης, μέρος του εξαιρετικής οικολογικής και περιβαλλοντικής σημασίας Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.

Προφανώς είναι γνωστό στην παράταξή μας ότι η διαχείριση ανάλογων φαινομένων δεν εμπίπτει στην απόλυτη ευθύνη και δικαιοδοσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εν τούτοις υπάρχου επιμέρους ευθύνες στις οποίες η Διοίκηση της ΠΑΜΘ δεν υπήρξε συνεπής και ενδεχομένως αυτή η ασυνέπεια να συνετέλεσε αρνητικά στην συνολική διαχείριση της πυρκαγιάς.

Τούτων δοθέντων, και δεδομένου ότι υπήρξαν επώνυμες καταγγελίες που αποδίδουν αμέλεια στην Διοίκηση της ΠΑΜΘ αναφορικά με τη διαχείριση των φραγμάτων – υδατοδεξαμενών στους οικισμούς Λύρα και Προβατώνα του Δήμου Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, ερωτώνται ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών:

Α. Ήταν σε γνώση της Διοίκησης το ρήγμα στο φράγμα της Λύρας από το οποίο συνέβαινε διαρροή νερού, με αποτέλεσμα η πληρότητα της υδατοδεξαμενής να βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο την ημέρα έναρξης της πυρκαγιάς; Εάν ναι, ποια μέριμνα είχε ληφθεί για την αποκατάστασή της και εφόσον αυτή δεν έγινε έγκαιρα ποιες είναι οι συνέπειες και ποιος/οι τις επωμίζονται;

Εάν όχι, που οφείλεται η άγνοια και ποιες συνέπειες απορρέουν και προς ποιον/ποιους;

Β. Ποιον βαρύνει η ευθύνη διαχείρισης του φράγματος του Προβατώνα, το οποίο άδειαζε και γέμιζε χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα λίγες εβδομάδες πριν την πυρκαγιά στο Δάσος της Δαδιάς;

Γ. Σύμφωνα με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του «Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων», η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ υποχρεούται να δρομολογήσει διαδικασίες για την έγκριση ενός εκάστου ενεργού φράγματος της επικράτειας της, υποβάλλοντας συγκεκριμένα στοιχεία στην ΔΑΦ έως την 11-10-2022.

Ευσταθεί η πληροφορία ότι η Διοίκηση της ΠΑΜΘ δεν έχει υποβάλλει έως τώρα στην ΔΑΦ στοιχεία για κανένα ενεργό φράγμα (άρα ούτε και για αυτά της Λύρας και του Προβατώνα) την ώρα μάλιστα που άλλες Περιφέρειες της χώρας έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες;

Εφόσον δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία: i) σε ποιους λόγους ή/και ανθρώπους οφείλεται η κωλυσιεργία και ii) δεδομένου ότι η προθεσμία εκπνέει σε περίπου δύο μήνες, θα προλάβει η Διοίκηση να είναι συνεπής στην εν λόγω υποχρέωσή της;

 

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ