ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: «Αιτιολόγηση μη αξιοποίησης ποσού 20 εκ ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο προορίζεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου»

Κομοτηνή 08/03/2021

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Αιτιολόγηση μη αξιοποίησης ποσού 20 εκ ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο προορίζεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου»

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σας διαβιβάζουμε την επερώτησή μας προς τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ, ώστε να συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Πριν από μερικές ημέρες, εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδόθηκε έγγραφο (σε απάντηση ερωτήματος Εβρίτη βουλευτή της ΝΔ), στο οποίο αναφέρεται ότι: «Στο ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014-2020 είναι ανοικτή από 16/12/2015 η πρόσκληση με ΑΜΘ08 ‘Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες’ Δράση 5β91 με δικαιούχους την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους Δήμους της ΠΑΜΘ. Η Πρόκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 20.000.000 € και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 31.05.2021.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις στη συγκεκριμένη πρόσκληση η οποία παραμένει ανοικτή και εφόσον παραστεί ανάγκη δύναται να παραταθεί η προθεσμία της για την υποβολή προτάσεων για την κάλυψη των αναγκών από διαθέσιμους πόρους.

Εφόσον υποβληθεί σχετική πράξη προς ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ από τους αρμόδιους φορείς, αυτή θα αξιολογηθεί και εφόσον πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι οι Δήμοι της ΠΕ Έβρου για πράξεις που δυνητικά θα αφορούν τον Έβρο ποταμό.

Στο πλαίσιο του Τομεακού ΕΠ ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο χώρας μέσω άξονα προτεραιότητας ΑΠ11: Εφαρμογή Στρατηγικών Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων με π/υ 108.3 εκ € ΔΔ. Οι συνολικές εντάξεις μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 58.7 εκ €. Στον υφιστάμενο προγραμματισμό του προγράμματος δεν υπάρχει εκκρεμότητα πρότασης για έργα στην περιοχή του Έβρου»

 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης:

  • Για ποιο λόγο δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνητικές χρηματοδοτήσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου;
  • Έχει γίνει κάποια συζήτηση με τους Δημάρχους του Έβρου (στη διάρκεια της εξαετίας 2015-2021) και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υλοποίησης έργων μέσω των συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων; Αν αυτό έχει συμβεί, πώς αποδεικνύεται;
  • Δεδομένου ότι το έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ φέρει ημερομηνία 11-02-2021, στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, έχει υποβληθεί τελικώς κάποια πρόταση; Αν ναι, ποια είναι αυτή;

 

Ο Επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος

Χριστόδουλος Τοψίδης (Επικεφαλής παράταξης Περιφερειακή Σύνθεση)

 

Συνυπογράφουν:

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Χρήστος Γάκης

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Μιχαήλ Αμοιρίδης

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κώστας Εξακουστός

Αριστείδης Μωυσιάδης

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Φελίνα Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

Μαρία Πολυμέρου