ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: «Αδυναμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την πρόσληψη δικηγόρου στην ΠΕ Καβάλας»

Κομοτηνή 18/03/2022
Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
κον Χρήστο Παπαθεοδώρου
Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

ΜΜΕ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Αδυναμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την πρόσληψη δικηγόρου στην ΠΕ Καβάλας»

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ανάκληση της αριθ. 03/2132/27.8.2021 (ΑΔΑ ΩΔΞΥ7ΛΒ-5Η0) ανακοίνωσης πρόσληψης ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία (1036/14-03-2022), ο οποίος θα κάλυπτε τις ανάγκες της Π.Ε Καβάλας, η οποία παραμένει η μόνη Π.Ε. της ΑΜΘ που στερείται τις τόσο απαραίτητες υπηρεσίες νομικού συμβούλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αιρετούς, τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες αλλά και τους πολίτες με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση υπηρεσιακών και άλλων  θεμάτων που καθημερινά ανακύπτουν στα πλαίσια της άσκησης διοίκησης.

Δυστυχώς δεν είστε σε θέση ακόμα και την με αριθ. 80/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και πάγια αντιμισθία για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, να εφαρμόσετε. Παρόλο που καθυστερήσατε χαρακτηριστικά για πολλά χρόνια, ακόμα  και όταν αποφασίσατε να προχωρήσετε τις διαδικασίες, τις σταματήσατε για λόγους οι οποίοι δεν είναι προφανείς ούτε αντιληπτοί.

Επομένως, ερωτάστε

  • για ποιον λόγο ανακαλέσατε την απόφαση πρόσληψης Νομικού Συμβούλου;
  • Για ποιόν λόγο καθυστερεί επί τόσα χρόνια η πρόσληψη δικηγόρου ως νομικού συμβούλου στην ΠΕ Καβάλας;
  • Η ανικανότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης οφείλεται σε επιλογές των αιρετών ή σε λάθη της υπηρεσίας;
  • Δόθηκαν σχετικές οδηγίες από τα μέλη της διοίκησης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του δικηγόρου που θα προσλαμβανόταν;
  • Μπορεί τελικώς να προσληφθεί δικηγόρος «παρ’ Εφέτες» ως Νομικός Σύμβουλος στην ΠΕ Καβάλας;
  • Σκοπεύετε και πότε να επανεκκινήσετε τις διαδικασίες;
  • Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στους πολίτες για άλλο ένα δείγμα κακοδιοίκησης ή ανικανότητας;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ