ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Ενημέρωση για την πορεία των έργων αναδασμού στην περιοχή του Πέπλου Δ. Αλεξανδρούπολης, Έβρου»

 

Κομοτηνή 08/03/2021

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Έβρου

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Ενημέρωση για την πορεία των έργων αναδασμού στην περιοχή του Πέπλου Δ. Αλεξανδρούπολης, Έβρου»

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σας διαβιβάζουμε την επερώτησή μας προς τον Περιφερειάρχη κο Χρήστο Μέτιο και τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κο Δημήτρη Πέτροβιτς, ώστε να συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στον οικισμό του Πέπλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης από το 2015 έχουν σταματήσει τα παράλληλα έργα του αναδασμού. Ο εργολάβος έχει κριθεί οριστικά έκπτωτος από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με την με αριθμό 5483/22-6-15 Απόφαση έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που επιδόθηκε στον Ανάδοχο «ΓΡΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ATE» και την με αριθμό 5634/25-6-15 ένσταση του Αναδόχου «ΓΡΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ATE» επί της Απόφαση έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία ( Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Του Πρακτικού αριθ. 31/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής* της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 550/2015).

Δεδομένης της σημασίας που έχει η ολοκλήρωση του έργου για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της επαγγελματικής δραστηριότητας των αγροτών της συγκεκριμένης περιοχής

Δεδομένου ότι ήδη οι αγρότες της συγκεκριμένης περιοχής έχουν εκφράσει εγγράφως την αγωνία τους στον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι το βασικό πεδίο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας στην εν λόγω περιοχή (αλλά και σε πολλές ακόμη της ΠΕ Έβρου και της Περιφέρειας ΑΜ εν γένει)

Δεδομένου ότι από το 2015 έως σήμερα έχουν μεσολαβήσει έξι χρόνια, ερωτάσθε:

Α) ποιες ενέργειες έχουν γίνει από την Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ και τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου ώστε να κηρυχθεί νέος ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου και  να αναβιώσει ένα έργο αξίας 1.650.000 ευρώ , εξαιρετικά σημαντικό  για τους κατοίκους  της περιοχής;

Β) η χρηματοδότηση εξακολουθεί  να είναι εξασφαλισμένη ;

Γ) Εφόσον οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι θετικές, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί;

 

*Την Επερώτηση συνοδεύουν το σχετικό απόσπασμα του πρακτικού 31/2015, αλλά και αντίγραφο της επιστολής που έστειλε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πέπλου προς τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου

 

Ο Επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος:

Κωνσταντίνος Εξακουστός – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Έβρου

 

Συνυπογράφουν:

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Χρήστος Γάκης

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Μιχαήλ Αμοιρίδης

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Αριστείδης Μωυσιάδης

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Φελίνα Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

Μαρία Πολυμέρου