Παπαγεωργίου Έλλη

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Πατακάκης Αργύρης

Υπ. Περιφερειακός Σuμβοuλος Π.Ε Δράμας Επιχειρηματίας - MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος

Βολακλή Στεφανία

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ