Παναγιωτίδης Αλέξανδρος (Αλέξης)
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
Brief info

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Ιατρικής, και υπηρετώ την επιστήμη ως Γενικός Ιατρός στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.
Από το 2019-2022 ,διετέλεσα Αντιδήμαρχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας.
Από το 2016-2019, διετέλεσα Πρόεδρος Νομικού προσώπου του Δήμου Δράμας(ΚΑΠΗ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΗΦΗ).
Είμαι εντεταλμένος σύμβουλός Υγείας από το 2022 έως και σήμερα.