Κόντος Κωνσταντίνος
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
Brief info

Απόφοιτος τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στον Κλάδο «Διεθνών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δικηγόρος, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας Νομικός σύμβουλος φιλανθρωπικών, πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων

Μέλος Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων