ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Πρόοδος εργασιών ολοκλήρωση της παραχώρησης των εγκαταστάσεων του παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στην ΠΑΜΘ»

18/11/2022

Προς

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοινοποίηση

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Πρόοδος εργασιών ολοκλήρωση της παραχώρησης των εγκαταστάσεων του παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στην ΠΑΜΘ»

 

Στις 10-12-2023 λήγει η προθεσμία που έχει λάβει η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ προκειμένου να ολοκληρώσει τον σκοπό για τον οποίο της παραχωρήθηκε δωρεάν το ακίνητο μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων του «παλιού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης».

Αφ’ ης στιγμής υπογράφηκε η υπουργική απόφαση της (δυνητικής) παραχώρησης έχουν δαπανηθεί περί τις 800.000 ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης να αφορά στην σύνταξη στατικής μελέτης (476.763 €) και τα υπόλοιπα για επισκευή και φύλαξη των κτιρίων και περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου (όπως προκύπτει από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ο.Ε.).

Στην με αριθμ πρωτ 3370/171867 της 10-12-2018 που υπογράφει ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, αναφέρεται ρητά ότι «η απόφαση ανακαλείται σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του σκοπού της παραχώρησης εντός 5ετίας από την έκδοσή της» και ως εκ τούτων, ερωτώνται ο Περιφερειάρχης και ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Έβρου:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης;

Ο ένας χρόνος που απομένει έως τη λήξη της προθεσμίας, θεωρείται επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της παραχώρησης;

Υπήρχε ολοκληρωμένο πλάνο και χρονοδιάγραμμα όταν διεκδικήθηκε το κτίριο και το οικόπεδο του «παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης» καθώς από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι έγινε μάλλον «στα τυφλά»

Πέραν του μεγάλου οικονομικού κόστους με το οποίο έχει επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της ΠΑΜΘ λόγω της (δυνητικής) παραχώρησης, υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να κληροδοτήσει η διοίκηση σας αρνητικό αποτύπωμα στην επόμενη καθώς σύμφωνα πάντα με την υπουργική απόφαση αν η απόφαση της παραχώρησης ανακληθεί λόγω παραβίασης των όρων της» δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτηση για διάστημα τριών ετών. Μπορείτε να δεσμευτείτε ενώπιον του Σώματος και των πολιτών ότι εντός του επόμενου έτους θα έχετε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις σας όπως ορίζονται από την υπουργική απόφαση;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ