ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Οι προσωπικές πολιτικές των μελών της διοίκησης της Περιφέρειας και η εκπροσώπηση της σε προωθητικές καμπάνιες»

21/11/2022

 

Προς
Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοινοποίηση

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Επικεφαλής παρατάξεων ΠΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Οι προσωπικές πολιτικές των μελών της διοίκησης της Περιφέρειας και η εκπροσώπηση της σε προωθητικές καμπάνιες»

 

Στα μέσα Νοεμβρίου ε.ε. (πριν λίγες ημέρες) δημοσιοποιήθηκε αφίσα προβολής της τοπικής αγοράς της ΠΕ Καβάλας ενόψει της λεγόμενης «Black Friday». Αφότου επισημάνουμε την ιδιαίτερη σημασία των δράσεων που αναλαμβάνει ο εμπορικός σύλλογος (εν προκειμένω) της Καβάλας με σκοπό την στήριξη της τοπικής οικονομίας & της τοπικής αγοράς, οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής που συνέβησαν, παράπλευρα:

Την αφίσα «υπογράφουν» ως διοργανωτές ή προβάλλονται ως «χορηγοί» (είναι θέμα ερμηνείας) ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας, το Επιμελητήριο Καβάλας καθώς και … ο «Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος»!

Πέρα από την προφανή ετερομορφία (δύο κορυφαίοι συλλογικοί φορείς του Καβαλιώτικου επιχειρείν και ένα μονοπρόσωπο όργανο – μέλος της διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜΘ «!!!» με εντελώς άσχετες αρμοδιότητες), ανακύπτει ευλόγως η ερώτηση: στην «Black Friday» του εμπορικού συλλόγου Καβάλας δεν μετέχει ή δεν στηρίζει συνολικά είτε η Περιφέρεια ΑΜΘ, είτε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, η ΠΕ Καβάλας;

Επιπλέον με δεδομένο ότι:

Α) Οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες δεν έχουν αρμοδιότητα υπογραφής  χρηματικών ενταλμάτων.

Β) Ο Περιφερειάρχης αναθέτει με απόφασή του την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, τις οποίες εκχωρεί σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες.

Γ) Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι, αυτονόητα, ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο,

Δ) Την εύλογη διαπίστωση ότι εάν επρόκειτο για προσωπική χορηγία ή πρωτοβουλία θα αναφέρονταν αποκλειστικά είτε η προσωπική, είτε η επιστημονική, είτε η επαγγελματική αρμοδιότητα του προσώπου και όχι μία αρμοδιότητα, η οποία αφορά την Περιφέρεια και διέπεται από τα ισχύοντα νομικά, κανονιστικά αλλά και ηθικά πλαίσια που βρίσκονται σε ισχύ.

Ως εκ τούτου ερωτάται ο Περιφερειάρχης:

  • Η Περιφέρεια ΑΜΘ συνολικά, πλην αυτού του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη δεν στηρίζει την «Black Friday» του εμπορικού συλλόγου Καβάλας ή για κάποιον λόγο δεν μετέχει σε αυτήν;
  • Ο συγκεκριμένος θεματικός Αντιπεριφερειάρχης με ποιο σκεπτικό και ποια απόφαση του Περιφερειάρχη απέκτησε αρμοδιότητες πέραν των θεμάτων «Ενέργειας και Περιβάλλοντος»; Εκτός αν ο  συγκεκριμένος αγνοεί και μάλιστα προκλητικά τον Περιφερειάρχη;
  • Είναι η όχι υποτιμητική για την περιφέρεια ΑΜΘ η εικόνα ότι η ίδια ως αυτοδιοικητικού θεσμού να φέρεται ότι δεν στηρίζει την πρωτοβουλία του εμπορικού συλλόγου πλην ενός μέλους της διοίκησης της;
  • Αποτελεί τιμητική εικόνα για την Περιφέρεια η αλγεινή εντύπωση που δημιουργείται με την υποκατάσταση της διοίκησης από προσωπικές πολιτικές των μελών της;
  • Με ποιο παραστατικό χορηγήθηκε και ποιο ποσόν οικονομικής στήριξης ώστε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης να βρίσκεται στην συγκεκριμένη θέση;

Επιπλέον ερωτάται ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας:

  • Εάν η ΠΕ Καβάλας στηρίζει την συγκεκριμένη δραστηριότητα του εμπορικού συλλόγου Καβάλας;
  • Εάν εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα που έχουν οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες, σύμφωνα με τον νόμο ώστε να «μεριμνούν για την εφαρμογή των αποφάσεων … της διοίκησης … που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπον αρμόδιοι»;

Σημειώνουμε, τέλος, ότι για την παράταξή μας η υποστήριξη ενεργειών όπως η στήριξη της τοπικής αγοράς ενόψει περιπτώσεων όπως η «Black Friday» είναι δεδομένη και ταυτοχρόνως θεωρούμε υποχρεωτική την υποστήριξή τους από την Περιφέρεια ΑΜΘ με μόνες προϋποθέσεις την τήρηση της νομιμότητας και της ευπρέπειας.

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ