ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΠΕ Ροδόπης»

Κομοτηνή 18/02/2022
Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
κον Χρήστο Παπαθεοδώρου
Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΠΕ Ροδόπης»

 

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, όλο και συχνότερα εμφανίζονται και στην περιοχή μας τα λεγόμενα «ακραία καιρικά φαινόμενα», συνεπεία των οποίων έχουν καταγραφεί και πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία της ΠΕ Ροδόπης.

Είναι επίσης γνωστό ότι ένας βασικός παράγοντας στην πρόκληση των πλημμυρικών φαινομένων είναι τα ρέματα που διαρρέουν την ΠΕ Ροδόπης και που σύμφωνα με το άρθρο  224 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) ο καθαρισμός  η αστυνόμευση  και η απαλλοτρίωση χώρων παρά των ρεμάτων, έχουν περάσει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Η ΠΕ Ροδόπης, έχει κηρυχθεί και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Συνεπώς και επειδή τα πλημμυρικά φαινόμενα απειλούν τις ανθρώπινες ζωές και το ζωικό κεφάλαιο εν γένει, αλλά και επειδή προκαλούν σημαντική ζημία στην τοπική και εθνική οικονομία, ερωτάσθε:

  1. Ποια έργα που υλοποιηθήκαν για την αποκατάσταση των ζημιών μετά τις πλημμύρες;
  2. Μετά το πέρας της αποκατάστασης των ζημιών στα κανάλια αποστράγγισης (όπου αυτό χρειαζόταν), στην περίπτωση που υπάρξουν ανάλογα  ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι σε θέση αυτά να ανταπεξέλθουν;
  3. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά των Τεχνικών Υπηρεσιών (έργα -μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας) για την αντιμετώπιση στο μέλλον ανάλογων περιστατικών;
  4. Υπάρχει σχεδιασμός έργων και υποδομών ενταγμένων σε ένα κεντρικό σχέδιο αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων φυσικών φαινομένων, με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στην ΠΕ Ροδόπης;
  5. Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας των αρμοδίων Υπηρεσιών (μηχανήματα-προσωπικό)   για την διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ