ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Ενέργειες της Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ενίσχυση του Τουρισμού στην επικράτεια της

 

Κομοτηνή, 18/02/2022

Πρός: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

κον Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Τουρισμού

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: “Ενέργειες της Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ενίσχυση του Τουρισμού στην επικράτεια της”

 

Μέσα στον Φεβρουάριο ε.ε., ο Υπουργός Τουρισμού κος Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι φέτος η έναρξη της τουριστικής περιόδου προσδιορίζεται χρονικά στην 1η Μαρτίου, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα από αυτή τη δήλωσή του, είχε προηγηθεί και ευρεία σύσκεψη με αιρετούς της αυτοδιοίκησης για τις προοπτικές της φετινής τουριστικής σεζόν, στην οποία συμμετείχε και ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τουρισμού της Περιφέρειας μας, κος Θανάσης Τσώνης.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι στο τέλος Δεκεμβρίου η κυβέρνηση ψήφισε τον ν. 4875/2021, τον οποίο μάλιστα τον προωθεί η αρμόδια υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη, και μέσω του οποίου θεσμοθετήθηκαν οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών. Μέσω των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δίνονται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οι δυνατότητες: α) επιστηµονικής, συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξη του οικείου (Ο.Τ.Α.) για θέµατα προβολής και προώθησης ενός προορισµού στην τουριστική αγορά, β) προώθησης και αντικειµενικής πληροφόρησης του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος, για τον εκάστοτε προορισµό, όπως αξιοθέατα, προσβασιµότητα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-διαµονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες, γ) δηµιουργίας, υποστήριξης και εφαρµογής της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισµού, δ) µελέτης και παρακολούθησης της αναβάθµισης και του εκσυγχρονισµού των υποδοµών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ε) εκπόνησης και υλοποίησης στρατηγικού σχεδίου βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισµού, στ) σύναψης συµβάσεων µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα µε σκοπό την τουριστική προβολή του προορισµού, ζ) εκπόνησης µελετών για τη δηµιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισµού.

Δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή αφορά και τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ερωτώνται ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για τον Τουρισμό και ο Περιφερειάρχης:

Ποιες είναι οι ενέργειες που έχει προγραμματίσει η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ με βάση τις δυνατότητες του ν. 4875/2021;

Ποια συμπεράσματα προέκυψαν από τη συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού κο Βασίλη Κικίλια στην Αθήνα

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ