Απαντήσεις σε όσα υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΚΕΚ Ξάνθης

Η λειτουργία του Νομαρχιακού  ΚΕΚ Ξάνθης ως επιχείρησης που ανήκει στην Περιφέρεια διέπεται κυρίαρχα από το νομοθετικό πλαίσιο και όχι απλά από τις επιθυμίες των στελεχών της. Σύμφωνα λοιπόν με το Ν3892/2010, τις αντίστοιχες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα αλλά και τα οριζόμενα στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, αριθ 67 του 2011, η συνέχιση λειτουργίας του Νομαρχιακού ΚΕΚ Ξάνθης, επεκτάθηκε κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στο σχετικό νόμο, μέχρι την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών έργων που εκτελούσε και πουθενά δεν προκύπτει ότι αυτή η χρονική επέκταση θα υπερέβαινε τα συγκεκριμένα έργα, αναλαμβάνοντας νέα. Σας παραθέτω τόσο όλη την απόφαση όσο και το απόσπασμα που αναφέρεται συγκεκριμένα στο θέμα της συζήτησης μας.

Συνεπώς δεν είναι δική μου επιθυμία και φαντάζομαι ούτε δική σας και δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί να λειτουργούμε εκτός του νομοθετικού πλαισίου και των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου ανεξάρτητα.

Όσον αφορά την ενημέρωση μου, μόλις τις τελευταίες μέρες έχετε προχωρήσει σε αποστολή στοιχείων με το καταστατικό να το λαμβάνω εχθές το απόγευμα.

Δεκαοκτώ μήνες κε Πρόεδρε του Νομαρχιακού ΚΕΚ, δεν προχωρήσατε σε μία ολοκληρωμένη εισήγηση για τις προθέσεις σας. Σήμερα μετά από τη δική μας παραίνεση κινητοποιήσατε, αργά ως συνήθως. Εάν το ζήτημα αγοράς υπολογιστών, εξοπλισμού κλπ ήταν τόσο κρίσιμο, ίσως να ήταν δυνατόν το 2019, που είχαμε ταμειακό υπόλοιπο, αντί της πληρωμής αμοιβών διοικητικού συμβουλίου παρελθόντων ετών, να γίνει εισήγηση για την αγορά εξοπλισμού που από ό,τι φαίνεται κατά την άποψη σας είναι απαραίτητη επένδυση. Όσον αφορά το προσωπικό, είχε, γιατί μετατάχθηκε μπορείτε να μας ενημερώσετε, υποπτεύομαι ότι έγινε στα πλαίσια που όριζε ο νόμος για τις αυτοδιοικητικές επιχειρήσεις που θα έκλειναν υποχρεωτικά.

Συνεπώς καλό θα ήταν να ενημερώσετε το υπουργείο εσωτερικών και να ρωτήσετε εάν μπορείτε μετά τη λήξη των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εκτελούσε μέχρι το 2010 το Νομαρχιακό ΚΕΚ Ξάνθης, να λειτουργεί και εάν θα πρέπει να μπει σε διαδικασία εκκαθάρισης, όπως προκύπτει και από τα σχετικώς και ευκρινώς αναφερόμενα στην απόφαση του ΠΣ ΑΜΘ 67/2011. Σε κάθε περίπτωση επιθυμία τόσο δική μου όσο και της παράταξης που ανήκω είναι η εύρυθμη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ, πάντοτε όμως εντός του νομοθετικού πλαισίου χωρίς παρεκκλίσεις από αυτό.

Εύχομαι η ενημέρωση μου από τούδε και στο έξης να είναι όπως πρέπει, στο σωστό χρόνο, χωρίς ζητήματα που να δημιουργούν παρεξηγήσεις.

Τα Νομαρχιακά ΚΕΚ, την εποχή που δημιουργήθηκαν πλέον των 20 ετών, αποτέλεσαν συνέχεια των ΝΕΛΕ και είχαν ρόλο να επιτελέσουν, ενίοτε αμφιλεγόμενων προθέσεων. Στη συνέχειά όμως με το θεσμό της Δια βίου Μάθησης που ενσωματώθηκε στην αυτοδιοίκηση αλλά και το νέο πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων που δημιουργήθηκε, καταστάθηκαν χωρίς σημαντικό ρόλο, μιας και αυτός εκπληρωνόταν πλέον από άλλα σχήματα. Συνεπώς το Νομαρχιακό ΚΕΚ Ξάνθης όπως και τα περισσότερα ανά την Ελλάδα που έκλεισαν, δεν έχει να προσφέρει κάτι πρωτότυπο στην κοινωνία και καλό θα ήταν, αφήνοντας στην άκρη τους συναισθηματισμούς να ανακατευθύνει η Περιφέρεια πόρους και ανθρώπινο δυναμικό προς τα εκεί που μπορεί να παραχθεί σημαντικό έργο, αναπτυξιακό και πρωτότυπο και να μην παραμένουμε σε σχήματα που είναι ξεπερασμένα εδώ και χρόνια.

 

Οδυσσέας Βουρβουκέλης – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ξάνθης