ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της ΠΕ Ροδόπης, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ (δυνάμει του άρθρο 224 του Ν.4555/2018)»

Κομοτηνή 08/03/2021

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της ΠΕ Ροδόπης, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ (δυνάμει του άρθρο 224 του Ν.4555/2018)»

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σας διαβιβάζουμε την επερώτησή μας προς τον Περιφερειάρχη και τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, ώστε να συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας των «ακραίων καιρικών φαινομένων». Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι θεομηνίες της Θάσου, της Ροδόπης, του Έβρου αλλά υπάρχουν και πολλά ακόμη στην επικράτεια της ΠΑΜΘ, που φέρνουν στην επικαιρότητα και το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των ρεμάτων.

Η κλιματική αλλαγή, η κακή έως ελλιπής συντήρηση υποδομών και ρεμάτων, η ασαφής και δαιδαλώδης νομοθεσία, οι αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες οδηγούν σε απώλειες ανθρωπίνων ζωών, ζωικού κεφαλαίου και περιουσιών, σε καταστροφές υποδομών και κρίσιμων φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4555/2018(19-7-2018) ο καθαρισμός, η αστυνόμευση και η απαλλοτρίωση χώρων παρά των ρεμάτων έχουν περάσει πια στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Αναφορικά με τις ενέργειες της Διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜΘ για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι γεγονός ότι για το 2020 στη Ροδόπη διατέθηκαν τα λιγότερα χρήματα έναντι των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ και για το 2021 θα συμβεί το ίδιο.

Το 2020 για μισθώσεις μηχανημάτων (εργολαβίες) δαπανήθηκαν χρήματα 600.000 ευρώ στην ΠΕ Έβρου, στην ΠΕ Ροδόπης 500.000 ευρώ, στην ΠΕ Ξάνθης 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στην ΠΕ Καβάλας 1 εκατομμύριο ευρώ, στην ΠΕ Δράμας 1,1 εκατομμύρια ευρώ..

Αναφορικά με τον προγραμματισμό του 2021 αυτά τα ποσά είναι αυξημένα όπως προανήγγειλε ο κος Περιφερειάρχης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες  εκτός απο την ΠΕ Ροδόπης. Ο προγραμματισμός για το 2021 περιλαμβάνει επιπλέον εργολαβίες της τάξης των 7,1 εκατομμυρίων ευρώ ήτοι: ΠΕ Εβρου 1 εκατ.,ΠΕ Ροδόπης 500.000 , ΠΕ Ξάνθης 2,3 εκατ., ΠΕ Καβάλας 1,5 εκατ. και ΠΕ Δράμας 1,9 εκατ. Στην ΠΕ Ροδόπης δίνονται πάλι τα λιγότερα χρήματα.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και τις δυσάρεστες καταστάσεις με τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στην ΠΕ Ροδόπης ζητήσαμε εγγράφως στις 4-2-2021 από την ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης ενημέρωση για τα κάτωθι:

 • Την ύπαρξη ή μη Μητρώου Ρεμάτων στην ΠΕ Ροδόπης
 • Την πραγματοποίηση ή μη καταγραφής ρεμάτων και αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (τεχνικά, αναχώματα, διαβάσεις κλπ)
 • Τον ορισμό ή μη από τον Περιφερειάρχη υπεύθυνου-αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Τ.Ε της ΠΕ Ροδόπης, ο οποίος  να  ασχολείται με  την απογραφή – καταγραφή  της υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου να συντάσσει  δελτίο ενημέρωσης το οποίο να προσκομίζει στον Περιφερειάρχη και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
 • Την ύπαρξη ή μη μελετών οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων σε κρίσιμες περιοχές και ιδιαίτερα σε περιοχές με οικιστική ανάπτυξη στην ΠΕ Ροδόπης.
 • Την ύπαρξη ή μη σχεδιασμού έργων και υποδομών ενταγμένων σε ένα κεντρικό σχέδιο αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων φυσικών φαινομένων με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες τους στην ΠΕ Ροδόπης
 • Τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε ρέματα στην ΠΕ Ροδόπης για τα έτη 2019 & 2020 (ζητήθηκε περιγραφή των παρεμβάσεων και γεωγραφικός προσδιορισμός).
 • Το επίπεδο συνεργασίας για την αντιπλημμυρική προστασία της ΠΕ Ροδόπης με τους Δήμους – Δασαρχεία

 

Η ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης με το υπ’αρίθμ. ΔΤΕ 444/8-2-2021 έγγραφό ενημέρωσε:

 • Για την ένταξη της μελέτης για την σύνταξη μητρώου ρεμάτων Ν.Ροδόπης στην ΣΑΜΠ031 και αναμένεται η δημοπράτησή της.
 • Για την αστυνόμευση ζητήθηκε από τους Δήμους να ορίσουν εκπρόσωπό τους.
 • Για τις οριοθετήσεις και διευθετήσεις ρεμάτων ότι μπορούν να εκπονούνται και από άλλους φορείς πλην της υπηρεσίας.
 • Έχει γίνει πρόταση ένταξης μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία Ανατολικού τμήματος Ν.Ροδόπης» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
 • Ότι πραγματοποιήθηκε μια σειρά από καθαρισμούς ρεμάτων στην ΠΕ Ροδόπης.
 • Και ότι υπάρχει συνεργασία με Δήμους και Δασαρχεία.

 

Τούτων δοθέντων και σε συνέχεια του Αρ. Πρωτ.444/8-2-2021 κρίνουμε σκόπιμο να δοθούν διευκρινίσεις:

 • Η μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί όπως αναφέρεται στην ΣΑΜΠ 031 σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Υπηρεσίας μέχρι την δημοσίευση της δημοπράτησης της καθώς και της υλοποίησης της; Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του Τεχνικού Δελτίου ένταξης αυτής.
 • Πέραν του εγγράφου αρ.3006/29-9-2020 της Υπηρεσίας σας προς τους Δήμους για τον ορισμό εκπροσώπων στις Επιτροπές αστυνόμευσης ρεμάτων Ροδόπης και λαμβάνοντας υπόψη την μη ανταπόκριση αυτών(δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο) καθώς και το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από το έγγραφό σας, ποιες άλλες ενέργειες έχετε κάνε; Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης με την σειρά της ποια άτομα όρισε στην σχετική Επιτροπή; Έχει σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης; Πότε σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε αυτήν;
 • Σχετικά με οριοθετήσεις-διευθετήσεις που έχουν εκπονηθεί στον Ν.Ροδόπης από άλλους φορείς, όπως αναφέρεται και δεν συγκαταλέγονται στο αρχείο της Υπηρεσίας σας και που ενδεχομένως θα σας ήταν χρήσιμες στο έργο σας, γνωρίζετε μήπως βρίσκονται στην Διεύθυνση Υδάτων και στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία βάση νόμου οφείλει να τηρεί συμβατικό και ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Διοικητικές πράξεις οριοθετήσεις υδατορεμάτων συνοδευμένες από τους αντίστοιχους φακέλους; Επίσης, πότε έγινε χρονικά η τελευταία οριοθέτηση απο την ΔΤΕ της ΠΕ Ροδόπης;
 • Τέλος παρακαλούμε να κοινοποιηθεί το Τεχνικό Δελτίο ένταξης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ» στην ΣΑΜΠ 931 και να παρασχεθεί ενημέρωση για τη φάση στην οποία βρίσκεται πριν την δημοπράτησή της.

 

Τα ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα που βιώσαμε τον τελευταίο καιρό και οι συνέπειες αυτών έναντι της τοπικής κοινωνίας, μας προκαλούν μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της ΠΕ Ροδόπης, αλλά και της Περιφέρειας μας εν συνόλω.

Η μη υλοποίηση Μητρώου Ρεμάτων, η μη σύσταση επιτροπών αστυνόμευσης ρεμάτων, η μη ύπαρξη μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας για την Ε Ροδόπης είναι κάποια από τα θέματα για τα οποία η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ οφείλει να παρέχει αναλυτική ενημέρωση.

 

Ο επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος

Εμμανουήλ Ταπατζάς – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ροδόπης

 

Συνυπογράφουν:

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Χρήστος Γάκης

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Μιχαήλ Αμοιρίδης

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κώστας Εξακουστός

Αριστείδης Μωυσιάδης

Αργύρης Πατακάκης

Φελίνα Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

Μαρία Πολυμέρου