ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Ποιες ενέργειες έχουν σχεδιαστεί ή γίνονται για την στήριξη του πληθυσμού της οροσειράς της Ροδόπης που βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο»

Κομοτηνή 08/03/2021

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Ζιμπίδη

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Ποιες ενέργειες έχουν σχεδιαστεί ή γίνονται για την στήριξη του πληθυσμού της οροσειράς της Ροδόπης που βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο»

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σας διαβιβάζουμε την επερώτησή μας προς τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η οροσειρά της Ροδόπης αποτελεί τόπο μόνιμης κατοικίας δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας. Σε όλη την έκταση της αντιμετωπίζει προβλήματα κοινά. Είναι γνωστή η συνεχόμενη μείωση των εισοδημάτων, η έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών και η συνεχής μετανάστευση των κατοίκων της!

Βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή δεν υπάρχει, η ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος απαιτεί μία οργανωμένη προσπάθεια για να αναπτυχθεί, η αγροκτηνοτροφική απασχόληση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και συγκεντρώνει μειονεκτήματα που αποδεδειγμένα απογοητεύουν όσους ασχολήθηκαν ή ασχολούνται ακόμη. Η μαζική παραγωγή προϊόντων δεν είναι εφικτή. Είναι δεδομένο ότι εξαιτίας το ορεινού ανάγλυφου, τα αγροτεμάχια έχουν περιορισμένο εμβαδό και παρουσιάζουν εγγενή διαρθρωτικά προβλήματα. Για αυτό αυξάνεται ο αριθμός των χωραφιών που μένουν, ακαλλιέργητα. Ο καπνός πλέον από μόνος του, δεν μπορεί να συντηρήσει οικογένειες. Απαιτείται μία νέα προσέγγιση στην γεωργία.

Αντίστοιχα ζητήματα αντιμετωπίζει και ο κτηνοτροφικός κλάδος με την έλλειψη μη δασικών εκτάσεων, κατάλληλων για εγκατάσταση μονάδων σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Ταυτόχρονα η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση μέσω του ΕΣΠΑ, για την Οροσειρά της Ροδόπης, που υπήρχε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας εγκαταλείφθηκε!

Για την ανάπτυξη του τουρισμού και να την αναζωογόνηση εστίασης, εμπορίου κλπ οι συνθήκες προβληματίζουν όχι μόνο για νέες επενδύσεις αλλά ακόμη και όσους επένδυσαν εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Πολλές οι κλειστές επιχειρήσεις και όχι εξαιτίας του πρόσφατου COVID-19.

Τα εργαλεία που διαθέτει η Περιφέρεια πολλά και οι δυνατότητες παρέμβασης στην κυβέρνηση για επίλυση ιδιαιτεροτήτων μεγάλη. Όμως αγνοούμε οποιαδήποτε ενέργεια της προς αυτή την κατεύθυνση. Η διοίκηση της Περιφέρειας οφείλει να αποφασίσει αν θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ή απλά να το αφήνει να γιγαντώνεται. Τι θέλει άραγε να συμβεί από τη Δράμα μέχρι τον Έβρο στα βουνά της Ροδόπης, κατά τα επόμενα χρόνια; Η αποψίλωση της ευρύτερης περιοχής από τους νέους και τις οικογένειες είναι ήδη σημαντική και πλέον κοντεύει ο καιρός που οι συνέπειες θα καταστούν ανεπανόρθωτες. Κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα και ιδιαίτερα εσείς που διοικείτε.

Στα πλαίσια της πολιτικής για την χωρική ανάπτυξη έχοντας υπόψη το πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής αλλά και της αγροτικής πολιτικής εξειδικευμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών της Περιφέρειας, ερωτώνται  ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης:

1) Εάν έχετε προγραμματίσει κάποιο αναπτυξιακό πλάνο συνολικά για την ορεινή περιοχή της Περιφέρειας με συγκεκριμένο στόχο και ορατό χρονοδιάγραμμα;

2)Εάν από κοινού με τις Δ/νσεις Αγροτική Οικονομίας  και τους άλλους σχετιζόμενους φορείς έχετε δρομολογήσει:

α) εξειδικευμένες δράσεις εκπαίδευσης αγροτών και κτηνοτρόφων σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής για ποιοτική βελτίωση, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, ενίσχυση τοπικών ποικιλιών;

β) πρωτότυπες παραγωγικές λύσεις στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας της κτηνοτροφίας αλλά και της μεταποίησης των προϊόντων που παράγονται στον ορεινό όγκο;

γ) υλοποίηση πιστοποιήσεων των παραγόμενων εκεί προϊόντων;

δ) έχετε διερευνήσει δυνατότητες επιπλέον ενισχύσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ΠΕΠ αλλά και της επικείμενης αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και με ποια αποτελέσματα;

ε) έχετε διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης στην περιοχή με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της περαιτέρω μετανάστευσης των κατοίκων;

στ) θεσμοθέτηση διατάξεων που να επιτρέπουν τη δημιουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων;

 

3) Έχετε ασχοληθεί με την οριοθέτηση των περιοχών ανάπτυξης ανεμογεννητριών καθώς και με τον καθορισμό της φέρουσας ικανότητας της περιοχής για τέτοιες επενδύσεις σε σχέση με την αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα;

4) Έχετε ασχοληθεί με  άλλες αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής εντός ή εκτός του πρωτογενούς τομέα;

 

Η οροσειρά της Ροδόπης, σημείο αναφοράς της χώρας μας, έχει ανάγκη της άμεσης στήριξης μας. Όλοι εμείς που καταγόμαστε από εκεί ξέρουμε να ζούμε σε σκληρές συνθήκες και αντέξαμε, όμως πλέον είναι γεγονός η αποψίλωση της περιοχής μας από τους νέους. Μαζί με αυτούς χάνεται και ο πλούτος της περιοχής που είναι οι άνθρωποι του και χάνεται και η παραγωγική δυνατότητα όλων αυτών των ξεχωριστών προϊόντων.

 

Η ολιγωρία αυτήν την ύστατη στιγμή και η αδυναμία να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα έχουν σαφείς επιπτώσεις στην περιοχή και στις δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της, ευελπιστούμε σε μία ουσιαστική απάντηση από την πλευρά σας γιατί οι δυνατότητες είναι μεγάλες, πρόγραμμα, στόχοι και σχέδιο με χρονοδιάγραμμα απαιτείται άμεσα.

 

Ο Επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος:

Ιρφάν Χατζηγκενέ – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ξάνθης

 

Συνυπογράφουν:

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Χρήστος Γάκης

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Μιχαήλ Αμοιρίδης

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κώστας Εξακουστός

Αριστείδης Μωυσιάδης

Αργύρης Πατακάκης

Φελίνα Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλλης

Μαρία Πολυμέρου