Παραμένει προβληματική η κατάσταση στον δρόμο του Παρανεστίου

Σταθερά υπαρκτά παραμένουν τα προβλήματα στην παλιά Εθνική Οδό Σταυρούπολης – Παρανεστίου, παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς τους αρμόδιους, αλλά και την διαπιστωμένη ανάγκη βελτίωσης του συγκεκριμένου δρόμου.

Πρόκειται για έναν δρόμο, ο οποίος συνδέει δύο περιφερειακές ενότητες, εξυπηρετεί μεγάλο όγκο κυκλοφορίας επιβατικών αλλά και οχημάτων βαρέως τύπου που εκτελούν μεταφορές προϊόντων από και προς το Παρανέστι (ξυλεία, γαλακτοκομικά κά).

Και ενώ η Περιφερειακή Σύνθεση έχει επισημάνει την ανάγκη να γίνουν παρεμβάσεις ουσίας στον δρόμο αυτό – και μάλιστα στις συζητήσεις που έχουν γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα αυτό, υπήρξε παραδοχή από πλευράς διοίκησης ότι η ανάγκη αυτή είναι υπαρκτή και ανακοινώθηκε έναρξη εργασιών, τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά.

Για την ακρίβεια έχουν ξεκινήσει μηδαμινές παρεμβάσεις που ουσιαστικά αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των προβλημάτων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του δρόμου και τα οποία προβλήματα πρέπει να λυθούν άμεσα και οριστικά.

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος πια από την πρώτη όχληση και επισήμανση της ανάγκης και όμως είτε δεν γίνεται καμία διαδικασία, είτε αυτές που γίνονται προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ουσιαστικά συνιστά εμπαιγμό σε βάρος των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή και που βάζουν καθημερινά σε κίνδυνο τα οχήματα και τη σωματική τους ακεραιότητα, χρησιμοποιώντας αυτόν τον δρόμο.

Τα ψέματα όμως τελείωσαν και πλέον απαιτούμε υπεύθυνες απαντήσεις: Για ποιο λόγο καταγράφονται όλες αυτές οι κωλυσιεργίες και τελικά η διοίκηση της Περιφέρειας είναι σε θέση να επισκευάσει τις βλάβες;