ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Παρεμβάσεις στον ποταμό Λίσσο της ΠΕ Ροδόπης

Κομοτηνή 18/02/2022
Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
κον Χρήστο Παπαθεοδώρου
Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: Παρεμβάσεις στον ποταμό Λίσσο της ΠΕ Ροδόπης

 

Ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς που διαρρέει την ΠΕ Ροδόπης, είναι ο ποταμός Λίσσος και φυσικά τα ρέματα πέριξ αυτού. Συνεπώς, η διαχείρισή του παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων που κατά καιρούς καταγράφονται και στην ΠΕ Ροδόπης, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, που κι αυτά με τη σειρά τους, με το πέρασμα των χρόνων γίνονται όλο και πιο ισχυρά (σ.σ. τα λεγόμενα «ακραία καιρικά φαινόμενα»).

Συνεπώς και επειδή η διαχείριση του ποταμού Λίσσου λογίζεται ως ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, ερωτάσθε:

  1. Στο υπ΄αρίθμ.ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΡ/28634/444/8-2-2021 έγγραφό σας, ύστερα απο το 4-2-2021 έγγραφό μου, αναφέρεται ότι σχετικά με οριοθετήσεις και διευθετήσεις ρεμάτων του Ν, Ροδόπης έχει γίνει «τμήμα του ποταμού Λίσσου». Είναι δυνατόν να μας δοθούν διευκρινίσεις ποιο τμήμα αυτού περιλαμβάνει;
  2. Στο υπ’ αρίθμ.  ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΡ/28634/444/8-2-2021 έγγραφό σας, αναφέρεται ότι κατά τα έτη 2019 και 2020 η Υπηρεσία (ΔΤΕ Ροδόπης) πραγματοποίησε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων ύψους 461.920,83 Ευρώ σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης.
  3. Γιατί εξαιρέθηκε ο καθαρισμός παρακείμενων τμημάτων (Κανάλια Αποστράγγισης) του ποταμού Λίσσου από το ύψος  Νέα Πέτρα Εργάνη, κάμπου Ξυλαγανής  μέχρι και Αγία Μαρίνα Ιμέρου;
  4. Γιατί κατά τον σχεδιασμό έργων και υποδομών ενταγμένων σε ένα κεντρικό σχεδιασμό αντιμετώπισης  των ανεπιθύμητων φυσικών φαινομένων με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες από πλημμυρικά  φαινόμενα, εξαιρείται συνεχώς ο ποταμός Λίσσος στα τμήματα από Νέα Πέτρα Εργάνη, κάμπου Ξυλαγανής έως Αγία Μαρίνα Ιμέρου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν  κάθε χρόνο καλλιεργήσιμες εκτάσεις 15.000 έως 20.000 στρέμματα, που αυτό έχει ως συνέπεια  την οικονομική αιμορραγία των ιδιοκτητών  αγροτικών εκτάσεων.Κυρίως στον κάμπο της Ξυλαγανής το πρόβλημα είναι εντονότατο, όπου κάθε χρόνο οι αγρότες αυτής, δεν καλλιεργούν εκτάσεις λόγω των πλημμυρών και όταν τις καλλιεργούν, λόγω καθυστέρησης  το αποτέλεσμα είναι μειωμένη παραγωγή άρα και μειωμένα έσοδα. Τα παρακείμενα του ποταμού Λίσσου κανάλια αποστράγγισης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και το σκοπό που δημιουργήθηκαν, αφού  πλέον έχουν γεμίσει με φερτές ύλες, αλλά κυρίως με θάμνους και δένδρα σε όλο το μήκος της κοίτης αυτών, μη επιτρέποντας την ομαλή ροή των υδάτων, που έχει ως αποτέλεσμα την υπερπήδηση των αναχωμάτων και δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων σε όλη την έκταση του  κάμπου.
  5. Από την ΔΤΕ της ΠΕ Ροδόπης έχει γίνει μελέτη «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2020,2021 & 2022»  με ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  599.912,00 ΕΥΡΏ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το έργο «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531. Κατά το έτος  2021 η ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης ποιές  παρεμβάσεις έκανε  σε ποταμούς και ρέματα χωρικής αρμοδιότητας αυτής;
  6. Έχει γίνει δημοπράτηση της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ» ΣΑΜΠ 931;
  7. Εχει γίνει η δημοπράτηση με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ» ΣΑΜΠ 031;

 

 

 

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ