ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Μητρώο γεφυρών ΠΕ Ροδόπης- Παλιά γέφυρα Κομψάτου – Μαύρη γέφυρα Ξυλαγανής

17/05/2022

Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου
Κοιν: Περιφερειάρχη ΑΜΘ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ-ΜΑΥΡΗ ΓΕΦΥΡΑ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

 

 

Οι γέφυρες αποτελούν το νευραλγικότερο σημείο για την οικονομία και την ασφάλεια κάθε χώρας, και καθώς γηράσκουν (όπως και κάθε φυσικό και τεχνητό σύστημα) μπορεί να προκαλέσουν τεράστιους δυσπρόβλεπτους κινδύνους για τους χρήστες των.

Το Υπουργείο Υποδομών, προανήγγειλε τη θεσμοθέτηση για πρώτη φορά της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών. Η ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί προσεχώς και αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου καθώς η Αρχή θα επιβλέπει και θα ελέγχει την ασφάλεια των γεφυρών σε όλη την επικράτεια, ενώ βασικό ζήτημα είναι οι νέες διαδικασίες για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των γεφυρών της χώρας, με άνοιγμα μήκους άνω των 6 μέτρων.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνεται και το project των πληροφοριακών υπηρεσιών από «έξυπνες» γέφυρες. Σε ό,τι αφορά στις «έξυπνες» γέφυρες, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα παροχής πληροφοριών με ειδικά συστήματα μετρήσεων και αισθητήρες για την προληπτική συντήρηση γεφυρών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται βέβαιο πως θα αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας των οδικών μεταφορών, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων.

Οι πληροφορίες αυτές θα καταγράφονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ειδικούς αλγόριθμους με σκοπό την αξιολόγηση της δομικής ευπάθειας των γεφυρών που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις υποδομές της χώρας. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των γεφυρών και η πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται είτε στη διέλευση βαρέων οχημάτων είτε σε κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Υπάρχουν γέφυρες στην επικράτεια της Περιφέρειάς μας  κατασκευασμένες στο μακρινό παρελθόν, ακόμα και στις δεκαετίες του 1960 ή 1970 – 1980, που ίσως να μην έχουν τύχει σημαντικής συντήρησης με αποτέλεσμα να είναι άγνωστη η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Στη λογική και φυσιολογική γήρανση των υποδομών, πρέπει να προστεθούν παράγοντες όπως η αύξηση της κυκλοφορίας, η κυκλοφορία βαρύτερων οχημάτων, τα αρχικά υλικά κατασκευής που πλέον είναι ξεπερασμένα ακόμα και η κλιματική κρίση που αυξάνει σημαντικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό με τους σεισμούς, με ότι όλα αυτά συνεπάγονται για τις αντοχές μιας υποδομής.

Η επιθεώρηση κάθε γέφυρας είναι καθοριστική για την συντήρηση του εθνικού δικτύου των γεφυρών και για την ασφάλεια των χρηστών της σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου και πρέπει να έχει ένα συστηματικό χαρακτήρα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε;

 1. Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝ για την Περιφέρειά μας;
 2. Υπάρχει μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθώς και οι διαδικασίες δυναμικής τήρησης αυτής με στοιχεία των γεφυρών ως υποδομές Δημοσίου ενδιαφέροντος στην επικράτεια της ΠΑΜΘ, τόσο των υφιστάμενων γεφυρών όσο και των νέων που υλοποιούνται;.
 3. Έχουν ενταχθεί οι γέφυρες της Περιφέρειάς μας στο project των πληροφοριακών υπηρεσιών από “έξυπνες» γέφυρες”;
 4. Υπάρχει κάποιο Εγχειρίδιο Οπτικής Επιθεώρησης  και Αξιολόγησης γεφυρών το οποίο θα αποτελεί μέσο διασφάλισης του ενιαίου τρόπου πραγματοποίησης των οπτικών επιθεωρήσεων  και του κατά το δυνατόν αντικειμενικού τρόπο αξιολόγησης των γεφυρών;
 5. Έχετε προχωρήσει στην επιθεώρηση γεφυρών σε όλη την επικράτεια της ΠΑΜΘ;

Παλαιά γέφυρα ΚΟΜΨΑΤΟΥ:

Μετά την κατάρρευση της καινούργιας γέφυρας, η διέλευση ακόμη και βαρέων οχημάτων γίνεται πλέον από αυτήν.

Ερωτάσθε :

 1. Έχει γίνει επιθεώρηση αυτής;
 2. Έχει γίνει μακροσκοπικός έλεγχος στα βάθρα και στον φορέα της γέφυρας  για  να διαπιστωθεί αν αυτή παρουσιάζει ρωγμές η βλάβες, προκειμένου να κριθεί αυτή από στατικής άποψης επικίνδυνη η μη;
 3. Τα στηθαία αυτής είναι ορθά πακτωμένα; Οι συγκολλήσεις των μεταλλικών μερών είναι ορθές;

ΜΑΥΡΗ γέφυρα κάμπου Ξυλαγανής:

Πολύ σημαντική γέφυρα για την εξυπηρέτηση  των αγροτών Ξυλαγανής και  Ιμέρου.

Ερωτάσθε :

 1. Έχει γίνει επιθεώρηση αυτής;
 2. Έχει γίνει μακροσκοπικός έλεγχος στα βάθρα και στον φορέα  της γέφυρας  για να διαπιστωθεί αν αυτή παρουσιάζει ρωγμές η βλάβες, προκειμένου να κριθεί αυτή από στατικής άποψης επικίνδυνη η μη;
 3. Τα μεταλλικά στηθαία αυτής είναι ορθά πακτωμένα; Οι συγκολλήσεις των μεταλλικών μερών είναι ορθές;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

 

 

Εισηγητής: Μανώλης Ταπατζάς (ΠΣ Σύμβουλος ΠΕ Ροδόπης)