ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: Διερεύνηση πρόθεσης θέσπισης ενός υποστηρικτικού πλαισίου προκειμένου για την διευκόλυνση της ηλεκτρονικής μετάβασης των επιχειρήσεων.

Κομοτηνή 07/12/2020

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

KOIN:

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Επερώτηση

Θέμα: “Διερεύνηση πρόθεσης θέσπισης ενός  υποστηρικτικού πλαισίου προκειμένου για την διευκόλυνση της ηλεκτρονικής μετάβασης των επιχειρήσεων

 

Η επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει καταδείξει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι ένα αυξανόμενο μέρος της εμπορικής δραστηριότητας πραγματοποιείται πλέον διαδικτυακά.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν τις αγορές τους είτε από επιλογή, είτε γιατί οι αγορές με φυσική παρουσία είναι μη πραγματοποιήσιμες λόγω των περιόδων του lockdown.

Συγκεκριμένα, έρευνα που πραγματοποίησαν το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών με δείγμα 1.050 ατόμων την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2020 κατέδειξε ότι σε σχέση με πέρυσι (2019) έχει υπερδιπλασιαστεί η συστηματική τάση αγορών από ηλεκτρονικά καταστήματα γενικά (από το 21% των χρηστών διαδικτύου που είχε κάνει τουλάχιστον μία διαδικτυακή αγορά το τελευταίο δεκαήμερο το 2019) σε 51% τον Μάιο 2020 (με το ποσοστό μάλιστα να είναι σταθερό και στις δύο μετρήσεις του Μαΐου).

Η τάση αυτή αναμένεται να είναι περεταίρω αυξητική όταν θα ολοκληρωθούν οι έρευνες που θα αφορούν την υφιστάμενη περίοδο του Lockdown και οι αριθμοί αποτελούν την απόδειξη ότι η αγορά στρέφεται πλέον ευθέως προς το ψηφιακό περιβάλλον.

Στον αντίποδα των εξελίξεων αυτών όμως, οι φυσικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) αποτελούν μικρό ποσοστό επί του συνόλου γεγονός που διαμορφώνει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά.

Παράλληλα, το κόστος δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ενδεχομένως είναι απαγορευτικό για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς μπορεί να απαιτούνται μερικές χιλιάδες ευρώ για την κατασκευή και λειτουργία του στο ηλεκτρονικό περιβάλλον (ebusiness).

Τέλος, σημειώνουμε ότι Επιμελητήρια της χώρας έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού της μικρομεσαίας επιχείρησης και αναζητούν διαύλους επικοινωνίας με την κυβέρνηση, ώστε να καταρτιστεί πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της δράσης μέσω κάποιου υπουργείου ή/και χρηματοδοτικού εργαλείου.

Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένο το γεγονός ότι το Πρόγραμμα μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης των επιχειρήσεων της ΑΜΘ δεν έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας, ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης:

Προτίθεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης να σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης ηλεκτρονικού μετασχηματισμού των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο θα ενισχύσει την διαδικτυακή τους παρουσία, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύσει και άλλους επαγγελματικούς κλάδους (κατασκευαστές ιστοσελίδων, web developers, internet marketers, contex creators);

Εφόσον η διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αναγνωρίσει την ανάγκη κατάρτισης ενός τέτοιου Προγράμματος, πότε θα είναι σε θέση να το ολοκληρώσει και να το διαθέσει στην επιχειρηματική κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ο χρόνος πιέζει σημαντικά;   

 

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Μαρκόπουλος  Θεόδωρος

Γάκης  Χρήστος

Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος

Βαβίας Σταύρος

Αμοιρίδης Μιχαήλ

Βουλγαρίδης  Νικόλαος

Εξακουστός  Κωνσταντίνος

Μωυσιάδης  Αριστείδης

Ταπατζάς Εμμανουήλ

Πατακάκης  Ανάργυρος

Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά

Βουρβουκέλης Οδυσσέας

Χατζηγκενέ  Ιρφάν

Πολυμέρου  Μαρία