ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Λειτουργία Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ξάνθης»

15/06/2023

Προς

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοινοποίηση

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης

 

            ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Λειτουργία Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ξάνθης»

 

Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας είναι άκρως απαραίτητο για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων στην κάθε περιοχή όπου λειτουργεί. Όπως είναι γνωστό κάθε περιφερειακή ενότητα διαθέτει ΣΟΠΠ και αυτό οφείλει να συνεδριάζει υπό συγκεκριμένο καθεστώς και σύσταση και σε συγκεκριμένη βάση.

Ωστόσο η λειτουργία του ΣΟΠΠ της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ενδεχομένως να μην συμβαδίζει πλήρως με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του γι’ αυτό και ερωτώνται οι αρμόδιοι:

Όλες οι Συνεδριάσεις του ΣΟΠΠ της ΠΕ Ξάνθης έχουν γίνει με βάση τα οριζόμενα από τους κανονισμούς;

Το ΣΟΠΠ της ΠΕ Ξάνθης έχει κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων από το ΕΣΠΑ;

Αν όχι, για ποιο λόγο δεν έχει γίνει η χρήση;

Τελικά, η λειτουργία του κρίνεται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους ως ικανοποιητική; Και αν ναι, με ποια κριτήρια;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

 

Εισηγητής:

Ιρφάν Χατζηγκενέ – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ξάνθης