ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Κίνδυνος διακοπής εργασιών κατασκευής φράγματος Μαρμαρά»

14/06/2023

Προς

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοινοποίηση

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Γραφείο θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Κίνδυνος διακοπής εργασιών κατασκευής φράγματος Μαρμαρά»

 

Στο δυτικό άκρο της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στον πρώην Δήμο Ορφανού της ΠΕ Καβάλας κατασκευάζεται εδώ και χρόνια ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, το φράγμα του Μαρμαρά. Το συγκεκριμένο έργο έχει σπουδαία αναπτυξιακή σημασία για την γεωργία και τον πρωτογενή τομέα και για τις εξαιρετικά εντατικές καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής αλλά και σπουδαία περιβαλλοντική σημασία καθώς αναμένεται να εξισορροπήσει το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο της περιοχής και να συμβάλλει στην προστασία των υπόγειων υδροφορέων και των φυσικών πηγών αλλά και να συμβάλλει στην προστασία από την καταστρεπτική άνοδο της αλατότητας των εδαφών λόγω άρδευσης με υφάλμυρο νερό κατά τους θερινούς μήνες. Επιπλέον όλων αυτών δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι το έργο θα παράσχει και μία σημαντική οικοτουριστική συνδρομή στην περιοχή λόγω των συνθηκών που θα διαμορφώσει και του ιδιαίτερου γεωμορφολογικού ανάγλυφου.

Το έργο ξεκίνησε το 2008 και παρά τις ιδιαίτερες και πολύπλοκες τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες (με χειρότερες τα capital control κοκ) συνεχίσθηκε ως το 2019. Έκτοτε το έργο έχει περιέλθει σε μία διαρκή περίοδο στασιμότητας και πλέον είναι φανερός ο κίνδυνος το έργο να ναυαγήσει οριστικά εάν αποχωρήσει η κατασκευάστρια κοινοπραξία και εάν το έργο οδηγηθεί είτε στις δικαστικές και διοικητικές «καλένδες». Όπως και στο ενδεχόμενο να ξεκινήσει μία πολυετής απρόσμενη καθυστέρηση με σκοπό την ανάδειξη νέου αναδόχου. Σε κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα, η τεράστια καθυστέρηση, η οποία θα προκύψει προκειμένου για την ολοκλήρωση του έργου και την εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης στην περιοχή θα έχει καταλυτικές συνέπειες, χαμένων παραγωγών, η αλατότητα θα διευρύνεται, οι καλλιέργειες και οι παραγωγοί θα υφίστανται σημαντικές και οι καταστροφικές οικονομικές συνέπειες. Σημειώστε ότι στην έλλειψη νερού, προστίθεται και η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή και η σπατάλη πόρων σε χρήματα και ενέργεια για την άντληση υπόγειων υδάτων (πολλές φορές και αμφίβολης ποιότητας) από βάθη που αγγίζουν τα 200 μ θα συνεχίζεται.

Επιπλέον, όμως, επειδή η ΕΕ έχει θέσει τους ισχύοντες κανόνες για την χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων, θα ανακύψει και η υποχρέωση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών που έχει δαπανήσει ως τώρα η ΕΕ στο έργο (μέσω του τομεακού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων). Θα προκύψει, επίσης και η υποχρέωση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών που έχουν δεσμευτεί για την αρδευτική μελέτη, η οποία χρονίζει χωρίς καμία ενημέρωση (ίσως αδικαιολόγητα). Ενώ η χρηματοδότηση της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου θα φαντάζει πλέον ως ένα μακρινό και άπιαστο όνειρο για την περιοχή.

Επί του θέματος του συγκεκριμένου έργου, ερωτάται ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ:

  1. Γιατί το έργο έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και η κατασκευάστρια Κοινοπραξία υπέβαλε αίτημα αποχώρησης από το έργο;
  2. Ποιο είναι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Πότε θα ολοκληρωθεί π.χ. αν απαιτηθεί να αναδειχθεί ένας νέος ανάδοχος του υπολοίπου του έργου; Πόσα χρόνια μετά; Ποιες οι συνέπειες στην περιοχή;
  3. Πως θα αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο να προκύψουν ζητήματα επιστροφής «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών από τα ποσά που διατέθηκαν στο έργο και από τα ποσά που αφορούν την αρδευτική μελέτη, η οποία χωρίς την ολοκλήρωση του φράγματος δεν έχει νόημα;
  4. Σε ποια δεκαετία τοποθετείται (αν) την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου με βάση τις παραπάνω εμπλοκές;
  5. Για ποιο λόγο δεν έχει διευθετηθεί η μορφή και η σύσταση του απαιτούμενου Φορέα Λειτουργίας του Φράγματος;
  6. Η «έκτακτη κάρπωση» δηλαδή η κοπή της βλάστησης που εφαρμόστηκε (δένδρα, θάμνοι) η οποία είναι απαραίτητη πριν γεμίσει νερό η τεχνητή λίμνη του φράγματος υπήρξε προβληματική (δεν κόπηκαν τα δένδρα και οι θάμνοι στις επικλινείς περιοχές) και επιπλέον λόγω της καθυστέρησης που οφείλεται στην υφιστάμενη ανικανότητα και στην αδιαφορία της διοίκησης, τα φυτά αναβλαστάνουν. Θα ξαναζητηθεί άδεια από το δασαρχείο Καβάλας ώστε να πραγματοποιηθεί νέα έκτακτη κάρπωση – αποψίλωση; Ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος;
  7. Τι προτίθεστε να κάνετε με την οδική σύνδεση του φράγματος Μαρμαρά καθώς εάν κατακλυσθεί η λίμνη του φράγματος ο υφιστάμενος δρόμος θα βρίσκεται κάτω από το νερό;
  8. Σε ποια φάση βρίσκεται η μελέτη άρδευσης;
  9. Ποιος ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της μελέτης;
  10. Θα αναζητήσετε ευθύνες για αδιαφορία, παραλείψεις και ολιγωρίες από τις διοικήσεις της ΠΕ Καβάλας κατά τα έτη 2019 – 2023 καθώς οι εκκρεμότητες που υπήρχαν την 1 Σεπτεμβρίου 2019 όταν η διοίκηση της παρούσας θητείας ανέλαβε καθήκοντα υφίστανται όλες ως και σήμερα και επιπλέον το έργο έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και πλέον τίθεται εν αμφιβόλω η ολοκλήρωσή του με καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή;

Πλέον των παραπάνω ερωτημάτων η παράταξή μας ζητά από την διοίκηση της Περιφέρειας να εντάξει το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του ΠΣ με σκοπό την διεξοδικότερη συζήτησή του.

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

Εισηγητής:

Θεόδωρος Μαρκόπουλος – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Καβάλας