ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Ενημέρωση για την πορεία των ελέγχων σχετικά με τον εντοπισμό παράνομων Μηχανουργείων»

Κομοτηνή 16/12/2021

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης

Επικεφαλής παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Ενημέρωση για την πορεία των ελέγχων σχετικά με τον εντοπισμό παράνομων Μηχανουργείων»

 

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες να μπει σε μια τάξη ο επαγγελματικός κλάδος των ιδιοκτητών συνεργειών επισκευής τροχοφόρων οχημάτων έχουν ενταθεί σε πανελλαδικό επίπεδο και αποτελεί βασική διεκδίκηση των Κεντρικών Ενώσεων Μηχανοτεχνιτών.

Θεσμοθετείται το ηλεκτρονικό Μητρώο νόμιμων λειτουργούντων καταστημάτων και έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2021.

Στόχος του Μητρώου  είναι η εύρεση των παράνομων συνεργείων και ΜΟΝΟ, ώστε να επιλαμβάνεται η Διεύθυνση Συγκοινωνιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την δημοσίευση στον τοπικό τύπο (ΧΡΟΝΟΣ13-02-2021), σύμφωνα με την εκτίμηση του Προέδρου του σχετικού σωματείου «τα μισά ίσως να λειτουργούν παράνομα (εν. συνεργεία)».

Πιθανές εκτιμήσεις πάντα και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη δημοσίευση ακόμη και το 80% των καταστημάτων του χώρου στη Ροδόπη λειτουργούν πλήρως η μερικώς παράνομα, όσον αφορά τις μηχανολογικές εργασίες.

Στην Ροδόπη πάντα με τα αναγραφόμενα στο δημοσίευμα λειτουργούν ακόμη και παράνομες μάντρες οχημάταν, κυρίως σε χωριά.

Έτσι λοιπόν, δημιουργούνται δύο σοβαρά ζητήματα:

Πρώτον: Ο αθέμιτος ανταγωνισμός καθώς όσοι δεν λειτουργούν νόμιμα και συνήθως δεν κόβουν αποδείξεις για τις υπηρεσίες τους, στερούν χρήματα από το κράτος και οι νόμιμα λειτουργούντες καλούνται να καταβάλουν φόρους μόνο  αυτοί στο κράτος, ενώ πληρούν συγχρόνως όλες τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (ΦΕΚ  26/Α΄ /16-02-1996  ΦΕΚ 34/Α΄ /25-02-1998 ΦΕΚ 201/Α΄/01-10-2009)

Δεύτερο και  σημαντικότερο είναι το ζήτημα της  ασφάλειας.

Στα οχήματα δεν γίνεται η σωστή δουλειά που απαιτείται αποκατάστασης της μηχανικής βλάβης και έτσι κινδυνεύει  η ασφάλεια του οδηγού, των επιβαινόντων και φυσικά όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Κάθε χρόνο χάνονται για την πατρίδα μας στην άσφαλτο τόσοι πολίτες όσοι οι κάτοικοι μιας μεγάλης  κωμόπολης.

Στο παρελθόν σύμφωνα με το Σωματείο είχαν γίνει συναντήσεις των επαγγελματιών του κλάδου αυτού με τον Αντιπερειφεριάρχη  της ΠΕ Ροδόπης προκειμένου να συνδράμει στην επίλυση του πολύ σημαντικού αυτού ζητήματος.

 

Συνεπώς, ερωτάται ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης:

 

1.Σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οι έλεγχοι στη ζώνη ευθύνης της ΠΕ Ροδόπης και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών;

  1. Εφόσον έχουν εντοπιστεί παρανόμως λειτουργούντα συνεργεία, ποιες ενέργειες έχει κάνει η ΠΕ Ροδόπης; Έχει διατάξει επιβολή προστίμων ή έχει παραπέμψει τις υποθέσεις στη Δικαιοσύνη;

3.Εφόσον έχουν διαπιστωθεί παρανομίες, έχει παρακολουθηθεί η συμμόρφωση των παρανομούντων με τις κείμενες διατάξεις;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ