ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της ΠΕ Ροδόπης, περιοχής Νέου Σιδηροχωρίου, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ (δυνάμει του άρθρο 224 του Ν.4555/2018)»

Κομοτηνή 16/06/2022

ΠΡΟΣ

 Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κοινοποίηση

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της ΠΕ Ροδόπης, περιοχής Νέου Σιδηροχωρίου, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ (δυνάμει του άρθρο 224 του Ν.4555/2018)»

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σας διαβιβάζουμε την επερώτησή μας προς τον Περιφερειάρχη και τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, ώστε να συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας των «ακραίων καιρικών φαινομένων».

Η κλιματική αλλαγή, η κακή έως ελλιπής συντήρηση υποδομών και ρεμάτων, η ασαφής και δαιδαλώδης νομοθεσία, οι αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες οδηγούν σε απώλειες ζωικού κεφαλαίου και περιουσιών, σε καταστροφές υποδομών και κρίσιμων φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4555/2018(19-7-2018) ο καθαρισμός, η αστυνόμευση και η απαλλοτρίωση χώρων παρά των ρεμάτων έχουν περάσει πια στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Αναφορικά με τις ενέργειες της Διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜΘ για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι γεγονός ότι για το 2020 και 2021 στη Ροδόπη διατέθηκαν τα λιγότερα χρήματα έναντι των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ.

Το 2020 για μισθώσεις μηχανημάτων (εργολαβίες) δαπανήθηκαν χρήματα 600.000 ευρώ στην ΠΕ Έβρου, στην ΠΕ Ροδόπης 500.000 ευρώ, στην ΠΕ Ξάνθης 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στην ΠΕ Καβάλας 1 εκατομμύριο ευρώ, στην ΠΕ Δράμας 1,1 εκατομμύρια ευρώ..

Ο προγραμματισμός για το 2021 περιλάμβανε επιπλέον εργολαβίες της τάξης των 7,1 εκατομμυρίων ευρώ ήτοι: ΠΕ Εβρου 1 εκατ.,ΠΕ Ροδόπης 500.000 , ΠΕ Ξάνθης 2,3 εκατ., ΠΕ Καβάλας 1,5 εκατ. και ΠΕ Δράμας 1,9 εκατ. Στην ΠΕ Ροδόπης δίνοντας πάλι τα λιγότερα χρήματα.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και τις δυσάρεστες καταστάσεις με τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στις αρχές του 2021 στην  ΠΕ Ροδόπης ζητήσαμε εγγράφως στις 4-2-2021 από την ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης ενημέρωση για τα κάτωθι:

.   Την ύπαρξη Μητρώου Ρεμάτων στην ΠΕ Ροδόπης.

 • Την πραγματοποίηση ή μη καταγραφής ρεμάτων και αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (τεχνικά, αναχώματα, διαβάσεις κλπ)
 • Τον ορισμό ή μη από τον Περιφερειάρχη υπεύθυνου-αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Τ.Ε της ΠΕ Ροδόπης, ο οποίος  να  ασχολείται με  την απογραφή – καταγραφή  της υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου να συντάσσει  δελτίο ενημέρωσης το οποίο να προσκομίζει στον Περιφερειάρχη και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Μας ενημερώσατε ότι ζητήθηκε απο τους 4 Δήμους του νομού να ορίσουν εκπρόσωπό τους ως μέλος των επιτροπών. Γνωρίζοντας  ότι οι Δήμοι δεν είναι υποχρεωμένοι και έγκειται στην καλή τους διάθεση.
 • Την ύπαρξη ή μη μελετών οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων σε κρίσιμες περιοχές ,όπως αυτής του Νέου Σιδηροχωρίου και ιδιαίτερα σε περιοχές με οικιστική ανάπτυξη στην ΠΕ Ροδόπης.
 • Την ύπαρξη ή μη σχεδιασμού έργων και υποδομών ενταγμένων σε ένα κεντρικό σχέδιο αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων φυσικών φαινομένων με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες τους στην ΠΕ Ροδόπης.
 • Τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε ρέματα στην ΠΕ Ροδόπης για τα έτη 2019 & 2020 (ζητείτε περιγραφή των παρεμβάσεων και γεωγραφικός προσδιορισμός).
 • Το επίπεδο συνεργασίας για την αντιπλημμυρική προστασία της ΠΕ Ροδόπης με τους Δήμους – Δασαρχεία.

 

Η ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης με το υπ’αρίθμ. ΔΤΕ 444/8-2-2021 έγγραφό ενημέρωσε:

 • Για την ένταξη της μελέτης για την σύνταξη μητρώου ρεμάτων Ν. Ροδόπης στην ΣΑΜΠ031 και αναμένεται η δημοπράτησή της.
 • Για την αστυνόμευση ζητήθηκε από τους Δήμους να ορίσουν εκπρόσωπό τους
 • Για τις οριοθετήσεις και διευθετήσεις ρεμάτων ότι μπορούν να εκπονούνται και από άλλους φορείς πλην της υπηρεσίας.
 • Έχει γίνει πρόταση ένταξης μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία Ανατολικού τμήματος Ν.Ροδόπης» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
 • Ότι πραγματοποιήθηκε μια σειρά από καθαρισμούς ρεμάτων στην ΠΕ Ροδόπης.
 • Και ότι υπάρχει συνεργασία με Δήμους και Δασαρχεία.

 

Τούτων δοθέντων και σε συνέχεια του Αρ. Πρωτ.444/8-2-2021 κρίνουμε σκόπιμο να δοθούν διευκρινίσεις:

 • Σε ποια φάση βρίσκεται η <<Σύνταξη Μητρώου ρεμάτων Νομού Ροδόπης>>;
 • Υπάρχει σχεδιασμός έργων και υποδομών ενταγμένων σε ένα κεντρικό σχέδιο αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων φυσικών φαινομένων με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες τους στην ΠΕ Ροδόπης;
 • Κατά το έτος 2021 ποιες παρεμβάσεις-εργασίες καθαρισμού ρεμάτων έχουν πραγματοποιηθεί στην ΠΕ Ροδόπης ;
 • Στο υπ΄αρίθμ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΡ/28634/444/8-2-2021 έγγραφό σας αναφέρεται ότι έγιναν παρεμβάσεις επι του επαρχιακού δρόμου Καλαμόκαστρου – Ν.Σιδηροχωρίου. Είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο και το επίπεδο παρέμβασης με σκοπό την αντιπλημμυρική  παρέμβαση?
 • Ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει στο κεντρικό ρέμα που διέρχεται απο τούς οικισμούς Κόσμιο, Καλαμόκαστρο, Νέο Σιδηροχώρι και καταλήγει στις λίμνες του Μητρικού; Αν έχουν γίνει γιατί έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα με την ελάχιστη έντονη βροχόπτωση ; Αν δεν έχουν γίνει ποιος ο λόγος;
 • Για το έτος 2021 για επιπλέον εργολαβίες πόσα χρήματα δόθηκαν στην ΠΕ Ροδόπης;
 • Για το έτος 2022 για επιπλέον εργολαβίες πόσα χρήματα έχετε προγραμματίσει να δοθούν στην ΠΕ Ροδόπη;
 • Για το έτος 2021 για επιπλέον εργολαβίες  πόσα χρήματα έχετε προγραμματίσει να δοθούν << ανά >> ΠΕ της ΠΑΜΘ;
 • Πέραν του εγγράφου αρ.3006/29-9-2020 της Υπηρεσίας σας προς τους Δήμους για τον ορισμό εκπροσώπων στις Επιτροπές αστυνόμευσης ρεμάτων Ροδόπης και λαμβάνοντας υπόψη την μη ανταπόκριση αυτών(δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο) καθώς και το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από το έγγραφό σας, ποιες άλλες ενέργειες έχετε κάνει; Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης με την σειρά της ποια άτομα όρισε στην σχετική Επιτροπή; Έχει σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης? Πότε σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε αυτήν;

 

Τα ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα που βιώσαμε τον τελευταίο καιρό και οι συνέπειες αυτών έναντι της τοπικής κοινωνίας, μας προκαλούν μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της ΠΕ Ροδόπης, αλλά και της Περιφέρειας μας εν συνόλω.

Υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση των Ρεμάτων και θα γιγαντώνετε με έντονα πλημμυρικά  φαινόμενα όσο εσείς της  Διοίκησης δεν θα ασχολείστε.

Δυστυχώς κάθε χρόνο  ο <<φόρος>> που πληρώνει η Ροδόπη ,ο αγροτικός κόσμος, λόγω φυσικών καταστροφών είναι πολύ μεγάλος.

Κύριοι της Διοίκησης της ΠΕ Ροδόπης επιτέλους αναλάβετε τις ευθύνες σας , που είναι μεγάλες.

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

 

Εισηγητής: Μανώλης Ταπατζάς – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ροδόπης