ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της ΠΕ Ροδόπης, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ»

Κομοτηνή 05/04/2021

ΠΡΟΣ

Την Εκτελεστική Γραμματέα της Περιφέρειας ΑΜΘ

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της ΠΕ Ροδόπης, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ»

 

Επειδή στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (30/03) υποβάλλαμε συγκεκριμένα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν,

Επειδή το θέμα της διαχείρισης των ρεμάτων στο νομό Ροδόπης είναι εξόχως σοβαρό,

Επειδή κρίνουμε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις κινήσεις της Διοίκησης

Επειδή η Διοίκηση οφείλει να παρέχει πληροφορίες,

Επανυποβάλλουμε τα ερωτήματα σε εσάς, προσδοκώντας σε απαντήσεις:

 

  • Η μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί όπως αναφέρεται στην ΣΑΜΠ 031 σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Υπηρεσίας μέχρι την δημοσίευση της δημοπράτησης της καθώς και της υλοποίησης της; Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του Τεχνικού Δελτίου ένταξης αυτής.
  • Πέραν του εγγράφου αρ.3006/29-9-2020 της Υπηρεσίας σας προς τους Δήμους για τον ορισμό εκπροσώπων στις Επιτροπές αστυνόμευσης ρεμάτων Ροδόπης και λαμβάνοντας υπόψη την μη ανταπόκριση αυτών(δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο) καθώς και το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από το έγγραφό σας, ποιες άλλες ενέργειες έχετε κάνε; Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης με την σειρά της ποια άτομα όρισε στην σχετική Επιτροπή; Έχει σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης; Πότε σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε αυτήν;
  • Σχετικά με οριοθετήσεις-διευθετήσεις που έχουν εκπονηθεί στον Ν.Ροδόπης από άλλους φορείς, όπως αναφέρεται και δεν συγκαταλέγονται στο αρχείο της Υπηρεσίας σας και που ενδεχομένως θα σας ήταν χρήσιμες στο έργο σας, γνωρίζετε μήπως βρίσκονται στην Διεύθυνση Υδάτων και στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία βάση νόμου οφείλει να τηρεί συμβατικό και ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Διοικητικές πράξεις οριοθετήσεις υδατορεμάτων συνοδευμένες από τους αντίστοιχους φακέλους; Επίσης, πότε έγινε χρονικά η τελευταία οριοθέτηση απο την ΔΤΕ της ΠΕ Ροδόπης;
  • Τέλος παρακαλούμε να κοινοποιηθεί το Τεχνικό Δελτίο ένταξης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ» στην ΣΑΜΠ 931 και να παρασχεθεί ενημέρωση για τη φάση στην οποία βρίσκεται πριν την δημοπράτησή της.

 

 

Ο ερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος

Εμμανουήλ Ταπατζάς – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ροδόπης