ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Ενέργειες για τη διασφάλιση ανανέωσης της Ελληνοβουλγαρικής Συμφωνίας για τη διοχέτευση υδάτων στον Έβρο μετά το 2021»

15/04/2022

Προς: Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κον Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Έβρου

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Ενέργειες για τη διασφάλιση ανανέωσης της Ελληνοβουλγαρικής Συμφωνίας για τη διοχέτευση υδάτων στον Έβρο μετά το 2021»

Είναι γνωστό ότι δυνάμει του Ν.Δ 4393/1963 (ΦΕΚ 193/Α΄/4-11-64) περί «Διακανονισμού των εκκρεμών οικονομικών ζητημάτων και ανάπτυξης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της Βουλγαρίας» διασφαλίζεται η διοχέτευση σημαντικού υδάτινου όγκου στην Ελλάδα μέσω των Βουλγαρικών φραγμάτων. Η συμφωνία αυτή, είχε χαρακτήρα πολεμικής αποζημίωσης της Βουλγαρίας προς την Ελλάδα, ενώ η διάρκειά της εκπνέει το έτος 2024.

Ειδικότερα, η Βουλγαρία, φέρει την υποχρέωση διοχέτευσης ύδατος στην ελληνική πλευρά και συγκεκριμένα στον ποταμό Άρδα του Ν. Έβρου, με πολλαπλά οφέλη στην ομώνυμη κοιλάδα για τον αγρο-κτηνοτροφικό κόσμο αλλά και την τοπική οικονομία.

Περαιτέρω, η διοχέτευση ύδατος από την Βουλγαρία εξασφαλίζει την άμεση άρδευση περισσότερων από 220.000 στρεμμάτων της περιοχής του Έβρου, ενώ αφορά εμμέσως και περίπου 400.000 στρέμματα της υπόλοιπης αρδευόμενης έκτασης του Νομού.

Ενόψει του γεγονότος ότι η εν λόγω συμφωνία εκπνέει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα σε λιγότερο από δυο έτη, υφίσταται κίνδυνος να καταστούν μη αρδεύσιμες τεράστιες αγροτικές εκτάσεις του Νομού, με ανυπολόγιστη ζημία στο αγροτικό κεφάλαιο της περιοχής μας και γενικότερα στη τοπική οικονομία.

Για τους λόγους αυτούς καθίσταται σαφές ότι είναι αδήριτη ανάγκη να λάβουν χώρα εγκαίρως όλες οι απαραίτητες δράσεις για την αποφυγή του επερχόμενου κινδύνου και των ολέθριων συνεπειών για την περιοχή μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτώνται ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου:

 

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την ανανέωση της Ελληνο – Βουλγαρικής Συμφωνίας για την διασφάλιση της διοχέτευσης ύδατος στην ελληνική πλευρά μετά τη λήξη της συμφωνίας το έτος 2024.

 

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ