ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Προετοιμασία για σεισμικές καταστροφές

06/10/2021

Προς: Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας  Θράκης, σας διαβιβάζουμε την ακόλουθη επερώτηση προς τον θεματικό Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών και τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ ώστε να συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έντονη σεισμική δραστηριότητα στην πατρίδα μας, με αποκορύφωμα ακόμη και την απώλεια μίας ζωής όπως έγινε προσφάτως στην Κρήτη.

Με τον Γενικό Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από εκδήλωση σεισμών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Έχει καταρτιστεί σχέδιο με την ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» στο οποίο στο Μέρος 3, αναγράφονται οι «ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ».

Στην παράγραφο 3.1 «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» δρομολογούνται με εντολή του Περιφερειάρχη ή των αρμοδίων Αντιπεριφερειαρχών  οδηγίες και κατευθύνσεις.

Δύο από τις ενότητες έχουν να κάνουν με:

  • Συντήρηση εξοπλισμού  και μέσων Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
  • Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και συντήρηση των αποθηκευμένου υλικού (σκηνές, κουβέρτες κ.λ.π) για την προσωρινή στέγαση πληγέντων, από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ή την  Αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας.

 

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε:

 

  1. Αναφορικά με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο αποθηκευμένου υλικού (κουβέρτες – σκηνές):

Πότε έγινε η τελευταία προμήθεια υλικών (κουβέρτες – σκηνές);

Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος του αποθηκευμένου υλικού (κουβέρτες- σκηνές);

Σε τι κατάσταση είναι το υλικό;

Πρωτόκολλο ελέγχου έχει συνταχθεί;

 

  1. Στη σελίδα 135 του εγκεκριμένου σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ» της Περιφέρειας ΑΜΘ αναγράφονται σε κατάσταση τα μηχανήματα της ΠΕ Ροδόπης για τον σκοπό του σχεδίου. Είναι όλα τα μηχανήματα ενεργά;

 

Παρακαλώ όπως  δοθεί απάντηση βάσει της τελευταίας κατάστασης που έστειλε η Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης. Ο σκοπός της επερώτησης έχει να κάνει με το επίπεδο ετοιμότητας της Περιφέρειας μας.

 

Οι επερωτώντες

Χριστόδουλος Τοψίδης
Επικεφαλής «Περιφερειακή Σύνθεση»

Μανώλης Ταπατζάς – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ροδόπης
«Περιφερειακή Σύνθεση»