ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Αποτύπωση κατάσταση γεφυρών εντός των ορίων του Δήμου Μύκης»

Ξάνθη 02/12/2021

Προς: Προϊσταμένο Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης

 

Θέμα: «Αποτύπωση κατάσταση γεφυρών  εντός των ορίων του Δήμου Μύκης»

 

Αξιότμη κα…..

 

Ως κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και κινούμενος εντατικά εντός των ορίων του Δήμου Μύκης έχω εντοπίσει πολλάκις, πολλαπλά προβλήματα σε γέφυρες του οδικού δικτύου που διατρέχει το εμβαδό του συγκεκριμένου δήμου.

Ως φέρων την θεσμική ιδιότητα του Περιφερεικού Συμβούλου ΑΜΘ, με την παράταξη της Περιφερειακής Σύνθεσης, έχω συλλέξει πολλές καταγγελίες πολιτών – κατοίκων του Δήμου Μύκης ή και όχι- αναφορικά με την άσχημη κατάσταση ορισμένων γεφυρών και την επικινδυνότητά τους.

Αν ανατρέξουμε, άλλωστε, στον τοπικό τύπο, έχουν καταγραφεί ουκ ολίγα θανατηφόρα δυστυχήματα που οφείλονται μερικώς ή ολικώς στην κακή κατάστασης κάποιας από τις γέφυρες της γεωγραφικής περιοχής για την οποία γίνεται λόγος.

Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τα εξής:

Γνωρίζει η Υπηρεσίας σας σε τι κατάσταση βρίσκεται καθεκάστη γέφυρα εντός των ορίων του Δήμου Μύκης;

Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες αποκαταστάσεων και αν ναι ποιες είναι αυτές;

Σημειώνεται ότι υποβάλλω τα εν λόγω ερωτήματα, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι σας παρακαλώ να απαντήσετε εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται για τη λειτουργία των ΟΤΑ Α’ βαθμού, από τη σχετική νομοθεσία.

 

Με εκτίμηση

Ιρφάν Χατζηγκενέ

Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ξάνθης, Περιφερειακή Σύνθεση