ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Διενέργεια ελέγχων εκπομπών ρύπων στα εργοστάσια της ΠΕ Ξάνθης»  

09/11/2022

Προς
Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοινοποίηση

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης

Επικεφαλής παρατάξεων ΠΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Διενέργεια ελέγχων εκπομπών ρύπων στα εργοστάσια της ΠΕ Ξάνθης»

 

Είναι γνωστό ότι η ΠΕ Ξάνθης διαθέτει λίγες βιομηχανικές μονάδες και ο στόχος παραμένει πάντα η αύξησή τους, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, όμως είναι σημαντική υποχρέωση των αρχών να διασφαλίζουν ότι η λειτουργία τους γίνεται πάντα και απαρέγκλιτα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα.

Ιδιαίτερα δε σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και τις εκπομπές ρύπων οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί, ενδελεχείς και αυστηροί προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

Τούτων δοθέντων, ερωτώνται ο Περιφερειάρχης και ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης:

  • Τι είδους έλεγχοι έχουν γίνει στα εργοστάσια της Ξάνθης τους τελευταίους έξι μήνες και ποια είναι τα αποτελέσματα από αυτούς; Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, που να πιστοποιούν ότι τηρούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί κανόνες;
  • Ειδικότερα για το εργοστάσια Μάι-Τεξ ΑΒΕΕ, για το οποίο έχουν καταγραφεί διαμαρτυρίες κατοίκων περί δυσοσμίας, πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε έλεγχος στην συγκεκριμένη μονάδα και τι έδειξε; Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των κατοίκων;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

 

Εισηγητής: Ιρφάν Χατζηγκενέ – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ξάνθης