ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Διεκδίκηση αποζημιώσεων De Minimis για τους αμπελουργούς της ΠΕ Καβάλας»

Κομοτηνή, 17/06/2021

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου  ΑΜΘ

ΚΟΙΝ:

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Διεκδίκηση αποζημιώσεων De Minimis για τους αμπελουργούς της ΠΕ Καβάλας»

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σας διαβιβάζουμε την επερώτησή μας προς τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κο Κώστα Αντωνιάδη, ώστε να συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Στις 14/6/2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. 840/150442 των Υπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζεται η «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους της νήσου Λέσβου, που διατηρούσαν ζωική εκμετάλλευση κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα και των οποίων οι εκμεταλλεύσεις επλήγησαν από την νόσο ευλογιά, των παραγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών ποικιλίας grimson στις Π.Ε. Ημαθίας και Πέλλας και των παραγωγών σταφίδας ποικιλίας «σουλτανίνα» στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (L 352)».

Με δεδομένο ότι η αποζημίωση των παραγωγών που παράγουν επιτραπέζια σταφύλια “grimson” (ορθότερα: crimson) αφορά 270 €/στρ για το 2020 ερωτάται ο κος Αντωνιάδης:

  • Θεωρείτε υπαρκτή την ανάγκη από την ίδια οδό να λάβουν ενισχύσεις για τον ίδιο λόγο (ή και για άλλους λόγους που εμπίπτουν στον κανονισμό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας – de minimis) και οι αμπελουργοί της Π.Ε. Καβάλας, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες ανάλογες ζημίες;
  • Έχουν γίνει ενέργειες προς το αρμόδιο Υπουργείο; Εάν ναι, ποιες έγγραφα έχουν αποσταλεί και ποιες απαντήσεις έχετε λάβει;
  • Έχει αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο τεκμηρίωση, η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία ή κάποια σχετική μελέτη η οποία να τεκμηριώνει την πρόκληση ζημιάς από την πανδημία του Covid-19 στους αμπελουργούς και την ανάγκη καταβολής σε αυτούς σχετικών ενισχύσεων ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την καλλιέργεια των αμπελώνων τους και την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών στην αμπελουργική περιοχή της Π.Ε. Καβάλας;
  • Γνωρίζετε τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί άλλες Π.Ε. προς το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

 

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Μιχαήλ Αμοιρίδης

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κώστας Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Φελίνα Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

Μαρία Πολυμέρου