ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Ενέργειες που έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει για το λιμάνι του Ιμέρου στην ΠΕ Ροδόπης»

Κομοτηνή 25/02/2022

Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Ενέργειες που έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει για το λιμάνι του Ιμέρου στην ΠΕ Ροδόπης»

 

Εδώ και τρεις μήνες περίπου το λιμάνι του Ιμέρου στην ΠΕ Ροδόπης έχει καταστεί ανενεργό λόγω προσχώσεων που δεν επιτρέπουν τον ελλιμενισμό των μικρών σκαφών που το χρησιμοποιούν. Το  φαινόμενο των προσχώσεων εμφανίζεται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο λιμανάκι προκαλώντας σημαντικές ζημίες στους αλιείς που το χρησιμοποιούν καθώς ουσιαστικά τους καθιστά ανίκανους να εργαστούν (εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σκάφη τους).

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διά του Εντεταλμένου Συμβούλου Αλιευτικής Πολιτικής δηλώνει αναρμόδια να ασχοληθεί με το θέμα, καθώς αυτό (κατά δήλωση του κου Καραγιώργη) εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου.

Το Λιμενικό Ταμείο με τη σειρά του δηλώνει ανικανότητα παρέμβασης, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.

Επιπλέον, ο κος Καραγιώργης με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Αλιευτικής Πολιτικής δήλωνε στις 03/04/2021 ότι οι προσχώσεις του λιμανιού του Ιμέρου «είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που όμως το προσδιορίζει η φύση» καθώς και ότι η Περιφέρεια θα αναζητούσε τον τρόπο «ώστε να βάλουμε μία βυθοκόρο μέσα (σ.σ. στο λιμάνι του Ιμέρου) για να κάνουμε δουλειά».

Ωστόσο και πάντα κατά δήλωση του κου Καραγιώργη, έχει γίνει μία επαφή με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να υπάρξει μία πίστωση χρημάτων προς το Λιμενικό Ταμείο για να ξεκινήσουν παρεμβάσεις (δηλώσεις 18/02/2022), αλλά στο Υπουργείο Ναυτιλίας δεν υπάρχει σχετικό αίτημα.

Τέλος, στην από 22/10/2021 συνεδρίαση της ΟΕ εγκρίναμε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΙΜΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 35.000,00€ και Κωδικό δράσης:214101008».

Παρά όλα τα παραπάνω όμως, το λιμάνι του Ιμέρου παραμένει ανενεργό και ως εκ τούτου, ερωτώνται οι αρμόδιοι:

Υπάρχει πρόθεση άμεσης παρέμβασης από την πλευρά της Περιφέρειας ΑΜΘ, ώστε να αποσυμφορηθεί το λιμάνι του Ιμέρου;

Είναι σε γνώση των αρμοδίων ότι στο λιμανάκι υπάρχουν ακινητοποιημένα σκάφη που δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθούν (και άρα οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν);

Ποια είναι η πρόοδος όλων των ενεργειών που σύμφωνα με τις δηλώσεις των στελεχών της Διοίκησης έχουν γίνει για την επίλυση του προβλήματος στο λιμάνι του Ιμέρου (ει δυνατόν να προσκομιστούν έγγραφα αν υπάρχει αλληλογραφία με Υπουργεία ή/και άλλους φορείς);

Εν τέλει, ποιος ήταν ο λόγος της ύπαρξης της Αντιπεριφέρειας Αλιευτικής Πολιτικής (που λειτούργησε για δύο χρόνια) και ποιος είναι λόγος ύπαρξης και απόδοσης της ιδιότητας του Εντεταλμένου Συμβούλου Αλιευτικής Πολιτικής, αφού δεν έχει αρμοδιότητες επίλυσης ουσιαστικών προβλημάτων του σχετικού επαγγελματικού κλάδου;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ