Ρύπανση εδάφους και υδάτων στο Ερατεινό Δήμου Νέστου

Ζήτημα ρύπανσης στο έδαφος, αλλά και στα ύδατα (τουλάχιστον επιφανειακά) φαίνεται ότι ανακύπτει στο αγροτεμάχιο του Ερατεινού στον Δήμο Νέστου. Η Περιφερειακή Σύνθεση, διά του Περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ Καβάλας κος Θεόδωρου Μαρκόπουλου, αναδεικνύει το θέμα με σχετική επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ ζητώντας επισταμένες απαντήσεις το συντομότερο δυνατό.

Η επερώτηση:

Από το φωτογραφικό υλικό και σχετικό βίντεο που επισυνάπτεται είναι εμφανές ότι στην περιοχή του Δήμου Νέστου και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα Ερατεινού υφίσταται ζήτημα ρύπανσης του εδάφους αλλά και του νερού, η οποία εμφανίζει έντονο σκούρο χρωματισμό. Είναι εμφανές ότι η ρύπανση των υδάτων, δια των υφιστάμενου δικτύου εγκαταστάσεων επεκτείνεται και στο αρδευτικό νερό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην περιοχή. Το ζήτημα εντοπίζεται ήδη πριν από 27/7.

Με δεδομένη την ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία της περιοχής (Natura, Ramsar, Εθνικό Πάρκο) καθώς και την ευπάθεια των καλλιεργουμένων φυτών στην περιοχή πολλά εκ των οποίων καταναλώνονται ως τρόφιμα (φρούτα, λαχανικά κλπ) αλλά και των διαστάσεων που μπορεί να καταλάβει μία ενδεχόμενη χημική ρύπανση δια του αρδευτικού νερού, ερωτώνται ο Περιφερειάρχης και ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας:

 

  • Τι προκάλεσε την συγκεκριμένη εδαφική και υδατική ρύπανση;
  • Πως την αξιολογείτε;
  • Τι ενέργειες έγιναν προκειμένου για την αντιμετώπισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας;
  • Πότε και με ποιον τρόπο ενημερώσατε τον ΤΟΕΒ και τους εμπλεκόμενους στην εν λόγω περιοχή (γεωργούς κ.α.;
  • Πότε ενημερώσατε τον φορέα διαχείρισης της περιοχής και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες αρχές ;

 

Οι φωτογραφίες: