Οικονομία

Ο πυλώνας “Οικονομία” στοχεύει να δημιουργήσει μια οικονομία που είναι δίκαιη και βιώσιμη που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.  

Επικεντρώνεται στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στηρίζεται στον Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Περιφερειών της Ευρώπης (RCI 2.0) και εξειδικέυει διαφορετικούς τομείς της οικονομίας με εξειδικευμένες δράσεις. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για ισχυρή, δυναμική και ανθεκτική οικονομία που θα εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών μας και θα προσφέρει ευκαιρίες για τις μελλοντικές γενιές.

Με βάση τον RCI 2.0, επιδιώκουμε την ανάπτυξη μιας οικονομίας που είναι ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Επιδιώκουμε την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, προωθώντας την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη.

Επιπλέον, επιδιώκουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, προωθώντας την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης που εξυπηρετεί τους ανθρώπους και το περιβάλλον, δημιουργώντας μια οικονομία που είναι δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.”

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα εποχή για την αγροτική παραγωγή.

Μια στρατηγική  Γεωργία που θα προσφέρει στους αγρότες ενημέρωση, υποστήριξη, πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση για την αξιοποίηση τους. 

Θα επενδύσουμε στην έξυπνη ύπαιθρο παρέχοντας δεκάδες εργαλεία στους αγρότες για εξοικονόμηση πόρων και μια μετάβαση προς την οικονομικά και παραγωγικά αποδοτικής γεωργίας.

Δράσεις

 • Προώθηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες
 • Υποστήριξη στην κατάρτιση πλάνου εκσυγχρονισμού αγροτικών δομών και
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία εκσυγχρονισμού αγροτικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων
 • Επένδυση στην δημιουργία έξυπνης υπάιθρου σε όλη την ΠΑΜΘ

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει πολλές φυσικές, πολιτιστικές και ιστορικές ομορφιές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Δυστυχώς βάση των στοιχείων που παρουσιάζει η πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ (Μάιος 2023) για τον εισερχόμενο τουρισμό,  η ΠΑΜΘ έχει χάσει σε σύγκριση με το 2019, περισσότερους από 2,7 εκ. επισκέπτες, 5εκ.  διανυκτερεύσεις και περισσότερα από 70εκ ευρώ σε εισπράξεις. 

Ωστόσο αυτό το δεδομένο αποτελεί και μια βάση για την αναθεώρηση των ενεργειών που έχουν γίνει προς την σύνταξη ενός νέου πλάνου. 

Οι προτάσεις μας για την προώθηση του τουρισμού είναι:

 • Χαρτογράφηση και ανάλυση παρούσας κατάστασης τουριστικών προιόντων και υποδομών ανα Π.Ε..
 • Δημιουργία τουριστικού προφίλ και αναγνώριση ομάδων στόχου ανα Π.Ε. 
 • Δημιουργία στοχευμένων τουριστικών προϊόντων ανά Π.Ε. και ομάδα στόχο
 • Παρουσίαση των αποτελεσματων στους τοπικούς stakeholders,  επαγγελματίες τουρισμού και πράκτορες
 • Οριστικοποίηση σχεδίου και ενέργειες επικοινωνίας 

 

Η τοπική οικονομία αναφέρεται στην οικονομική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο, συνήθως σε επίπεδο πόλης, περιφέρειας ή περιοχής. Οι τοπικές οικονομίες επηρεάζονται από τοπικούς παράγοντες, όπως η παραγωγή, η κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές στην περιοχή.

Κάθε Π.Ε. έχει δυναμική ωστόσο πρέπει να υπάρχει στόχευση σε ενέργειες ωστε η στήριξη να ανταποκρίνεται στα σηεμία που έχουν προοπτική. 

Γίνα πολλές δράσεις με΄χρι σήμερα για την στήριξη της τοπικής οικονομίας ωστόσο οι περισσότερες έχουν μείνει στην δημοσιευση δελτίων τύπου. 

Δράσεις:

Τοπικά προιόντα 

 • Επικαιροποίηση μητρώου τοπικά παραγόμενων προιόντων 
 • Στοχευμένες δράσεις συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των προιόντων 
 • Πρόσβαση σε εκθέσεις και επιχειρηματικά δίκτυα 
 • Συνδεση με ελληνικές κοινότητες ανα τον κόσμο για την αναζήτηση δικτύων διανομής 

Εμπορικά καταστήματα 

 • Στοχευμένες δράσεις συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των προιόντων
 • Πρόσβαση σε δομές στήριξης επιχειρηματικότητας ανα την περιφέρεια 
 • συνεργασία με εμπορικούς και άλλα δευτεροβάθμια όργανα με στόχο την δημιουργία συστάδων  με ομοειδής δραστηριότητες 

Για την ανάπτυξη της βιομηχανικής οικονομίας, οι εξής δράσεις μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση και την επέκταση της βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα προωθούν τη βιωσιμότητα και την καινοτομία:

 1. Επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D): Ενθάρρυνση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και διαδικασίες που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα.

 2. Κατάρτιση και Εκπαίδευση: Προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας.

 3. Βιώσιμη Παραγωγή: Εφαρμογή πρακτικών που μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και προωθούν την κυκλική οικονομία.

 4. Διεθνής Συνεργασία: Ενίσχυση των εξαγωγών και της διεθνούς συνεργασίας με άλλες χώρες και βιομηχανίες.

 5. Ενθάρρυνση της Καινοτομίας: Δημιουργία κινήτρων για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε καινοτόμες ιδέες και προϊόντα.

 6. Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ): Παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης στις ΜΜΕ, που αποτελούν τον πυρήνα της βιομηχανικής οικονομίας.

 7. Υποδομές: Επένδυση σε υποδομές που υποστηρίζουν τη βιομηχανία, όπως μεταφορές, ενέργεια και επικοινωνίες.

 8. Περιβαλλοντικές Πολιτικές: Εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την περιβαλλοντική προστασία και την αειφόρο παραγωγή.

Με την εφαρμογή αυτών των δράσεων, η βιομηχανική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί με τρόπο που συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Ένα εργαλείο για Kοινωνική Ανάπτυξη & Βιωσιμότητα

Η κοινωνική οικονομία η τρίτος τομέας της οικονομίας, αναφέρεται σε έναν τομέα της οικονομίας που περιλαμβάνει οργανισμούς και επιχειρήσεις με κοινωνικούς στόχους, όπου η κύρια προτεραιότητα δεν είναι η μέγιστη κερδοφορία, αλλά η κοινωνική αξία και η βιωσιμότητα.

Αυτοί οι οργανισμοί λειτουργούν με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της συλλογικής ευθύνης, επιδιώκοντας να συνδυάσουν την οικονομική δραστηριότητα με την κοινωνική αποστολή, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες, η προστασία του περιβάλλοντος ή η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Το σημαντικότερο έργο των οργανισμών του τρίτου τομέα είναι ότι συμπληρώνουν τις αδυναμίες του κράτους εξυπηρετώντας αυτά που λέγονται “αποτυχίες της αγοράς” 

Δράσεις 

Δημιουργία Περιφερειακού Μητρώου με ενεργές κοινωνικές επιχειρήσεις 

Συνεργασία και ενδυνάμωση υφισταμένων δικτύων κοινωνικών οργανισμών  

Προώθηση της συμμετοχής στα περιφερειακά δίκτυα 

Πρόσβαση των δραστήριων επιχειρήσεων σε εργαλεία και εκπαίδευση

Προώθηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων με εστίαση στον κοινωνικό αντίκτυπο με υποχρεωτική απόδοση έκθεσης κοινωνικού απολογισμού επένδυσης  (SROI)

Στόχος μας η αειφόρος χρήση των υδάτινων πόρων για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η υγρή βιοποικιλότητα και η οικολογική ισορροπία.

Η γαλάζια οικονομία περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η ενέργεια από τα κύματα και τον άνεμο, ο τουρισμός στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, και άλλες. 

Πλάνο Δράσεων για την Ανάπτυξη της Θαλάσιας (Γαλάζιας) Οικονομίας:

Εκπαίδευση και Έρευνα: Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κέντρων έρευνας για τη γαλάζια οικονομία και τις σχετικές τεχνολογίες.

Βιώσιμη Αλιεία: Εφαρμογή πρακτικών για τη βιώσιμη αλιεία, περιορισμός της υπεραλίευσης και προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων. 

Ενθάρρυνση της Υδατοκαλλιέργειας: Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας ως μια βιώσιμη πηγή τροφίμων και εισοδήματος.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων για την παραγωγή ενέργειας, όπως η ενέργεια των κυμάτων και των υδροανεμογεννητριών.

Προστασία του Περιβάλλοντος: Εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Θαλάσσιος Τουρισμός: Ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων που σέβονται το περιβάλλον και την τοπική κοινότητα.

Διεθνής Συνεργασία: Συνεργασία με άλλες χώρες για την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνολογίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

Με την εφαρμογή αυτού του πλάνου, η γαλάζια οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί με τρόπο που συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Δίνουμε έμφαση στην τέχνη, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 

Η Περιφέρεια μας έχει πλούσιο πολιτισμικό, καλιτεχνικό και αθλητικό πλούτο. Αυτό που μένει έιναι να κατανοήσουμε την φυσιογνωμία του και να αξιοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο.

Πολιτισμός:

 • Καταγραφή και οργάνωση του πολιτισμικού πλούτου
 • Παροχή υποστηρικτικών εργαλείων σε Μουσεία,
 • Διασύνδεση Μουσείων και αντίστοιχων πολιτισμικών δομών 
 • Προώθηση δράσεων για την καταγραφή της προφoρικής ιστορίας
 • Στοχευμένες δράσεις υποστήριξης ανα Π.Ε.. 

Τέχνες:

Πρέπει να δώσουμε στους καλιτέχνες πεδίο να εκφραστούν και να δημιουργήσουν έργα και δράσεις.

 • Δημιουργία μητρώου καλιτεχνών
 • Συμβούλιο τέχνης ΑΜΘ στην περιφέρεια 
 • Χαρτογράφηση υφισταμένων δράσεων και διάγνωση στρατηγικής για περαιτέρω ανάπτυξη 
 • Διάγνωση κατάστασης για νέες δράσεις που ενισχύουν τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας

Αθλητισμός:

 • Ενίσχυση υποδομών
 • Αξιολόγηση επάρκειας υποδομών για προσέλκυση αθλητικών γεγονότων ανα Π.Ε. και χάραξη στρατηγικής στοχευμένης  ενίσχυσης. 
 • σύνδεση αθλητισμου με έρευνα ενισχύοντας την ανάμιξη των  ΤΕΦΑΑ,  κατάρτιση πλάνου δράσεων ανάπτυξης μίγματος αθλητικού προιόντος

Εικόνα: Κατάταξη της ΠΑΜΘ στις 10 Περιφέρειες με χαμηλότερη απόδοση