«Γυμνάσιο – Λύκειο Κρηνίδων: απαιτείται να ειπωθεί όλη η αλήθεια»

Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν στον τοπικό τύπο της Καβάλας αντικρουόμενες και μη δηλώσεις σχετικά με την ένταξη/απένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ του έργου που αφορά το σχολείο (Γυμνάσιο – Λύκειο) Κρηνίδων. Χθες αναγνώσαμε και την σχετική μακροσκελή δήλωση του Περιφερειάρχη.

Η παράταξή μας αυτονόητα χαιρετίζει την έκδοση πρόσκλησης προκειμένου για την ένταξη και την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Απαιτούμε όμως να λεχθεί όλη η αλήθεια σχετικά με το έργο και την πορεία ένταξης και υλοποίησής του. Η αλήθεια, η οποία δεν έχει ειπωθεί ως σήμερα. Η αλήθεια, η οποία αφορά τα παιδιά που φοιτούν στο εν λόγω σχολείο, τους γονείς, την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους φορείς και την κοινωνία της περιοχής του τέως Δήμου Φιλίππων. Την όλη αλήθεια, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην χθεσινή δήλωση του Περιφερειάρχη. Επισημαίνουμε, λοιπόν:

Έχει γραφεί στα ΜΜΕ της περιοχής και περιλαμβάνεται σε δηλώσεις ότι το συγκεκριμένο έργο είχε ενταχθεί στο ΠΕΠ αλλά ακολούθησε η απένταξή του. Ας μας πει ο Περιφερειάρχης πόση καθυστέρηση συνεπάγεται η ένταξη και η απένταξη αυτή;

Το έργο απεντάχθηκε από το ΠΕΠ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, που υποβλήθηκε αρμοδίως ή απεντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη χωρίς την υποβολή απόφασης του ΔΣ Καβάλας; Γιατί η ένταξη/απένταξη του έργου δεν αναφέρεται στην δήλωση του Περιφερειάρχη;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου από εδώ και πέρα; Πότε θα είναι δηλαδή έτοιμο το σχολείο; Αυτό είναι το πλέον σημαντικό σημείο! Πως θα εξυπηρετείται η λειτουργία του σχολείου όσο θα υλοποιείται το έργο; Επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου από την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου;

Ως επίλογο επαναλαμβάνουμε και καταθέτουμε το ενδιαφέρον της παράταξής μας, το οποίο σίγουρα απηχεί και ευρύτερα για τις συνθήκες που εξασφαλίζουν τα κτίρια των σχολείων στην παρεχόμενη εκπαίδευση. Τονίζουμε την αναγκαιότητα κατά προτεραιότητα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια προκειμένου για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατόν συνθηκών για τα παιδιά που φοιτούν τόσο στις Κρηνίδες, όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας. Τονίζουμε, επίσης, την ανάγκη αποφυγής καθυστερήσεων σε κάθε τέτοιο έργο και αναμένουμε τον καθορισμό σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του.

Επιπλέον είναι σκόπιμο και σας ζητούμε να δώσετε στην δημοσιότητα της αποφάσεις ένταξης/απένταξης του έργου καθώς και το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας της Περιφέρειας με τον Δήμο Καβάλας για το συγκεκριμένο θέμα.

Από το γραφείο τύπου