Επιβεβαίωση της Περιφερειακής Σύνθεσης για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ στις 29/10/2021 είχαμε προτείνει ως παράταξη να συζητήσουμε εκτός ημερήσιας διάταξης ένα θέμα αναφορικά με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Νέων Γεωργών, έχοντας την εκτίμηση ότι η Περιφέρεια μας αδικείται και κρίνοντας σκόπιμο να ζητήσουμε από τα αρμόδια Υπουργεία αύξηση της χρηματοδότησης.

Η αφορμή για το αίτημά μας είχε δοθεί από ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφερόταν ότι η Περιφέρεια μας επρόκειτο να λάβει 33.202.600 € επί συνόλου χρηματοδότησης 420.000.000 €.

Αυτό συνιστά αδικία καθώς στην προηγούμενη περίοδο του Προγράμματος (2016) η Περιφέρεια μας είχε λάβει 25.000.000 εκ € επί συνόλου χρηματοδότησης 250.000.000 €.

Με άλλα λόγια, στην τρέχουσα περίοδο η χρηματοδότηση της Περιφέρειας μας είναι μειωμένη και ως παράταξη κρίναμε ότι αυτή η εξέλιξη έπρεπε να προληφθεί.

Ωστόσο, για άλλη μία φορά δεν εισακουστήκαμε καθώς ο Χρήστος Μέτιος ακολούθησε την συνήθη πρακτική της αδιαφορίας για οποιοδήποτε αίτημα, δεν προέρχεται από τον ίδιο ή τους υποστηρικτές του.

Είχε προφασιστεί το γεγονός ότι οι πληροφορίες μας δεν ήταν ασφαλείς (!) και μάλιστα, για να αποφύγει τη συζήτηση του θέματος, είχε πει ότι ο ίδιος «είναι σε επικοινωνία με τον Υπουργό». Όμως, δυστυχώς γι’ αυτόν, η ιστορία μας επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά!

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επιβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια μας θα λάβει τελικά 37.300.000 € από το συνολικό ποσό των 420.000.000 δηλαδή περίπου το 8.8 %, που σημαίνει ότι αδικείται σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (σ.σ. στην προηγούμενη περίοδο η Περιφέρεια μας είχε λάβει περίπου το 10% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος).

Άρα λοιπόν, είτε η επικοινωνία του Χρήστου Μέτιου δεν έγινε ποτέ, είτε απλώς δεν τον παίρνει κανένας στα σοβαρά.

Σε κάθε περίπτωση, ο Περιφερειάρχης δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η πρόοδος του τόπου μας, παρά μόνο η «καρέκλα» του. Εμείς όμως δεν θα πάψουμε να ενεργούμε με βάση όσα έχουμε υποσχεθεί. Κύρια υπόσχεσή μας ήταν και παραμένει η προβολή των αναγκών του τόπου μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους!

 

Από το γραφείο Τύπου