ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Η γέφυρα Κομψάτου, η πορεία αποκατάστασης και οι εμπλεκόμενοι με αυτήν»

Κομοτηνή 10/11/2021

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη

Επικεφαλής παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Η γέφυρα Κομψάτου, η πορεία αποκατάστασης και οι εμπλεκόμενοι με αυτήν»

 

Όσον αφορά την γέφυρα του ποταμού Κομψάτου στην ΠΕ Ροδόπης, η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα  της Περιφέρειας έχει παρέλθει από την πτώση της χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών και εδώ η διοίκηση της Περιφέρειας δεν παρέχει ενδελεχή ενημέρωση επί του θέματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ερωτάται έτσι ο Περιφερειάρχης:

  • Τέσσερα χρόνια μετά την πτώση της γέφυρας, έχουν διαπιστωθεί τελικά τα αίτια που την προκάλεσαν; Υπάρχει κάποιο πόρισμα ώστε να γίνει και η οφειλόμενη απόδοση ευθυνών, αλλά και να ληφθούν τυχόν προληπτικά μέτρα για άλλες γέφυρες της Περιφέρειας μας;
  • Στην 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (17/9/2021) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για το έργο της αποκατάστασης της Γέφυρας Κομψάτου στην οποία ορίζεται ότι η προθεσμία περαίωσης του είναι 20 (είκοσι) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Δεδομένης της ευκολίας με την οποία η διοίκησης σας δίνει παρατάσεις στα υλοποιούμενα έργα, δεσμεύεσθε ότι σε αυτό θα υπάρξει αυστηρός έλεγχος τήρησης του χρονοδιαγράμματος καθώς ήδη το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών είναι σημαντικό για τους κατοίκους της περιοχής που στερούνται τη χρήση της γέφυρας;
  • Πόσο σημαντικά επηρέασε την προσπάθεια της διοίκησης της Περιφέρειας να αποκατασταθεί η γέφυρα, η ψήφος του άμισθου εντεταλμένου συμβούλου της διοίκησης για ενεργειακά θέματα κ. Χρ. Γάκη, όπως έχει καταγγείλει στην από 9/10/2019 συνεδρίαση του Περιερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κώστας Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Φελίνα Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ