ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Εξαίρεση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα από τον Αναπτυξιακό Νόμο»  

14/01/2022

Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
Γραφείο θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Εξαίρεση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα από τον Αναπτυξιακό Νόμο»

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σας διαβιβάζουμε την επερώτησή μας προς τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ, τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ώστε να συζητηθεί στην επερχόμενη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρατηρήθηκε εσχάτως η εξαίρεση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Πρόκειται κυρίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις εξαιρέσεων οι αρμόδιες Επιτροπές επικαλούνται ότι στα επενδυτικά αυτά σχέδια δεν  τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας της θεμελιώδους αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας που είναι απαραίτητο ώστε αυτά να είναι επιλέξιμα (σ.σ. τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια που απορρίφθηκαν αφορούν στην αγορά εξοπλισμού και δη αγροτικών ελκυστήρων).

Με δεδομένο ότι σε άλλες Περιφέρειες αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν, ερωτώνται ο Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος θεματικός Αντιπεριφερειάρχης:

Α. Έχουν υπόψη τους ότι οι Επιτροπές άλλων Περιφερειών εγκρίνουν επενδυτικά σχέδια, αντίστοιχα με αυτά που απορρίπτουν οι Επιτροπές της Περιφέρειας ΑΜΘ;

 

 

Β. Έχουν διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται διαφορετική ερμηνεία του Νόμου από τις Επιτροπές της ΠΑΜΘ, σε σχέση με αυτήν που γίνεται από τις Επιτροπές άλλων Περιφερειών;

Γ. Εφόσον γίνεται αποδεκτό ότι τα αναφερόμενα στα ερωτήματα Α και Β ισχύουν, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος δεκάδων αγροτών της Περιφέρειας μας που χάνουν την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων τους και άρα να ενισχύσουν και την τοπική οικονομία;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ