ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Δημοσίευση προσκλήσεων  για την υλοποίηση έργων του νέου ΕΠΑ».

17/07/2023

Προς

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοινοποίηση
Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Γραφείο Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Δημοσίευση προσκλήσεων  για την υλοποίηση έργων του νέου ΕΠΑ».

 

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του υφυπουργού ανάπτυξης καθορίζεται η μεταφορά συνεχιζόμενων έργων του εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021, στα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 και οι ρυθμίσεις του χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων.

Στόχος της απόφασης, προφανώς και είναι η διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης ένταξης έργων, ήδη εγγεγραμμένων στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στα προγράμματα Ανάπτυξης της Προγραμματικής περιόδου 2021-2025 του ΕΠΑ αλλά και ο προσδιορισμός σταδιακής ενεργοποίησης των Ταμειακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 από την 1η Ιουλίου και μετά.

Ως γνωστόν οι προγραμματικές περίοδοι του ΕΠΑ έχουν Πενταετή διάρκεια. Η Έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων του έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 εγκρίθηκε με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ.38 της 31ης 8-2020(Α΄174).

Βρισκόμαστε στα μέσα του 2023 και ακόμα από την πλευρά της ΠΑΜΘ δεν έχουν δημοσιευθεί σχετικές προσκλήσεις.

Σήμερα αν θέλει η Περιφέρεια να υλοποιήσει ένα νέο έργο μπορεί να το κάνει μέσα από το ΕΠΑ.

Τα τελευταία τρία (3) χρόνια  έχει παρατηρηθεί η έντονη αποδυνάμωση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού από προσωπικό η οποία σήμερα καλείται να υποστηρίξει το νέο ΕΠΑ με νέα δεδομένα και μεγάλες απαιτήσεις, κάτι που είχε επισημανθεί από την παράταξή μας και εμού προσωπικά, όταν συζητιόταν ως θέμα  ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ» στην 4η συνεδρίαση του Π.Σ την 13/02/2023.

Όπως όλοι καταλαβαίνουμε αυτό θα έχει ως συνέπεια την μη δυνατότητα ένταξης νέων έργων στο ΕΠΑ. Και να που το βρίσκουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπροστά μας.

 

Ερωτάσθε:

Ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί  για την διαδικασία μετάβασης των έργων από το ΠΔΕ στο νέο ΕΠΑ αλλά και για την έκδοση προσκλήσεων;

Είναι εφικτό μέσα στο εναπομείναν χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί τόσο η διαδικασία μετάβασης των έργων  από το παλαιό ΠΔΕ στο νέο ΕΠΑ και ταυτοχρόνως να «τρέξουν» και προσκλήσεις για την υλοποίηση νέων έργων από το ΕΠΑ;

Είναι σε θέση αυτό να γίνει, ή κινδυνεύει η ΠΑΜΘ να χάσει πολύτιμα κονδύλια υποδαυλίζοντας έτσι την  ανάπτυξη και ευημερία του τόπου μας;

Που οφείλεται η τεράστια καθυστέρηση από την ΠΑΜΘ στο να μην μπορεί ακόμη να εκδώσει  προσκλήσεις;

 

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

 

Εισηγητής:

Μανώλης Ταπατζάς – Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ροδόπης