ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Διαμόρφωση νέου ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

Κομοτηνή 18/10/2021

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 Θέμα: «Διαμόρφωση νέου ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

 

 

Το ΠΕΠ της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αυτονόητα αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 τόσο για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της ΑΜΘ, τους Δήμους όσο και για άλλους φορείς όπως π.χ. οι Οργανισμοί Λιμένων αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος της Περιφέρειας. Το ΠΕΠ ΑΜΘ όπως και όλα τα Περιφερειακά Προγράμματα, βρίσκεται υπό διαμόρφωση και μάλιστα εδώ και καιρό έχουν τεθεί οι μείζονες προτεραιότητες (οι λεγόμενοι  «5 κύριοι στόχοι») από την ΕΕ, οι οποίες θα καθοδηγούν όλες τις πολιτικές και φυσικά τις χρηματοδοτήσεις προκειμένου να συμβάλλουν για τη διαμόρφωση:

  • μιας Εξυπνότερης Ευρώπης,μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
  • μιας πιο Πράσινης Ευρώπης χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,
  • μιας πιο Συνδεδεμένης Ευρώπης,με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα,
  • μιας πιο Κοινωνικής Ευρώπης,που θα υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη – και μιας Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ.

Στα πλαίσια αυτά από τις 12/7/2021 έχει πραγματοποιηθεί η επίσημη υποβολή του κειμένου του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου με το τίτλο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» αποτυπώνει τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες όλης της  χώρας και φυσικά και των 13 Περιφερειών. Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όπως και ο σχεδιασμός και των Περιφερειακών Προγραμμάτων. Εξυπακούεται ότι, οι αρμόδιες αρχές και ιδιαίτερα οι Περιφέρειες, οφείλουν να επιζητούν, μέσα από διαβούλευση, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών στη διαδικασία καταγραφής απόψεων που θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των Προγραμμάτων προκειμένου να διαμορφωθούν τα Περιφερειακά Προγράμματα εκείνα τα οποία θα εξυπηρετούν τους λεγόμενους «5 κύριους στόχους», οι οποίοι αποτελούν επιλογές της ΕΕ, θα εμπίπτουν στην λογική του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 αλλά και θα εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας ΑΜΘ, των πολιτών της και της Τοπικής Οικονομίας καθώς και θα λαμβάνουν οπωσδήποτε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας.

Εξειδικεύοντας στην δική μας Περιφέρεια και επισημαίνοντας ότι:

  • η διοίκηση της Περιφέρειας ουδέποτε αποτόλμησε ή εντόπισε, ως ανάγκη, την ενημέρωση του ΠΣ σχετικά με την διαμόρφωση του ΠΕΠ της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου
  • αλλά και κατά την πρόσφατη διαβούλευση προκειμένου για την διαμόρφωση του ΠΕΠ της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διαπιστώσαμε την πλήρη απουσία της διοίκησης της περιφέρειας και του Περιφερειάρχη προσωπικά ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών φορέων, υπηρεσιών, Υπουργείων κλπ.
  • η σπουδαιότητα του ΠΕΠ ΑΜΘ για την Περιφέρεια είναι εξαιρετικά σημαντική έως και καθοριστική για την πορεία της Περιφέρειας και για τους πολίτες.

 

Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης

  • Ποιους εξειδικευμένους στόχους (άξονες – μέτρα – δράσεις – προτεραιότητες) σκοπεύει να προτείνει η Διοίκηση ή πρότεινε προκειμένου να περιληφθούν στο ΠΕΠ όπως αυτό θα εξειδικεύεται και θα διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΑΜΘ (γεωγραφικά, παραγωγικά, διαρθρωτικά κ.α.) ;

 

Οι επερωτώντες

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κώστας Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Φελίνα Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ