ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Διαχείριση και αντιμετώπιση κουνουπιών στην ΠΑΜΘ

17/05/2022

Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου
Κοιν: Περιφερειάρχη ΑΜΘ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Διαχείριση και αντιμετώπιση κουνουπιών στην ΠΑΜΘ

 

Κάθε χρόνο η Περιφέρεια ΑΜΘ διαθέτει τεράστια ποσά για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν αυτά στους πολίτες επιπλέον των ζητημάτων υγείας που αυτά συνεπάγονται. Κοινό τόπο αποτελεί αδιαμφισβήτητα η σύνδεση της επιτυχούς καταπολέμησης των κουνουπιών με το αποδεκτό επίπεδο ζωής τόσο των πολιτών που διαβιούν σε μία περιοχή, όσο και των επισκεπτών της περιοχής ειδικά αυτών που επισκέπτονται την περιοχή για λόγους τουρισμού και αναψυχής.

Σημαντικό είναι ότι φέτος μετά την χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας του Covid-19 αναμένεται στην περιοχή μας να προσέλθει ένας μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών, οι οποίοι επιθυμούν να περιπλανηθούν στην φύση και να απολαύσουν το περιβάλλον των τουριστικών περιοχών της περιφέρειάς μας.

Η Περιφέρειά μας ενώ διαθέτει ένα πολύ υψηλό ποσό για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, ποτέ ως σήμερα η διοίκηση δεν έχει κάνει κάποιον απολογισμό για το έργο της από αέρος και από γης καταπολέμηση των κουνουπιών και για τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει καθώς και για άλλα σημαντικά επιστημονικά ζητήματα (όπως τα είδη των κουνουπιών, το φορτίο των ιών που μεταφέρουν κλπ)

Φέτος αρχικά σημειώθηκε μία αστάθεια του καιρού, την οποία ακολούθησε μία «γρήγορη»  άνοδος των θερμοκρασιών. Επιπλέον σε όλες τις παραλιακές περιοχές και σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται σε θερμά μέρη και γειτνιάζουν με υδατικά συστήματα έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους οι  πληθυσμοί των κουνουπιών και οι οχλήσεις που συνεπάγονται και των επιπτώσεων που προκαλούν στους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες.

Στα πλαίσια αυτά ερωτάται ο Περιφερειάρχης

  1. Γιατί ουδέποτε ως τώρα η διοίκηση της Περιφέρειας δεν έχει παρουσιάσει έναν απολογισμό του έργου της καταπολέμησης των κουνουπιών, ο οποίος να περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα σχετικά στοιχεία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αντιμετώπιση από τα δίκτυα παγίδων που αφορούν την παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου κλπ ;
  2. Για ποιο λόγο δεν έχει ανατεθεί η κατ’ έτος αξιολόγηση των δεδομένων από τα δίκτυα παγίδων σε ανεξάρτητο φορέα της Περιφέρειας μας όπως π.χ. το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;
  3. Γιατί δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απολογισμός της περσινής χρονιάς;
  4. Επιπλέον, πότε ξεκίνησε η αντιμετώπιση των κουνουπιών κατά την φετινή χρονιά και τι αλλαγές ή τροποποιήσεις προβλέπονται κατά την φετινή χρονιά δοθέντων των συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ