Αίτημα διευκρίνισης των προϋποθέσεων καυσοξύλευσης στην περιοχή της Σταυρούπολης

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της Σταυρούπολης, μετά από ανακοίνωση του Δασαρχείου σχετικά με τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η καυσοξύλευση για την φετινή χειμερινή περίοδο. Από τη διατύπωση του κειμένου δεν είναι σαφή τα όρια των περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η καυσοξύλευση και αυτό σε συνδυασμό με την αυστηρή νομοθεσία που αφορά τους παραβάτες έχει προκαλέσει την ανησυχία των κατοίκων που στη συντριπτική τους πλειοψηφία βάσιζονται στην ξυλεία για τη θέρμανσή τους.

Ως εκ τούτου, ζητήσαμε σχετικές διευκρινίσεις από την αναπληρώτρια Δασάρχη Σταυρούπολης καθώς θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την ανάγκη θέρμανσης των κατοίκων της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα θεωρούμε υποχρέωση όλων μας να κινούμαστε εντός  νομικού πλαισίου.

Η επιστολή προς την κα Καψάλη, αναφέρει:

Αξιότιμη κα Καψάλη,

Διά της παρούσης επιστολής, σας παρακαλώ, όπως ορίσετε εγγράφως και με σαφήνεια την περιοχή στην οποία οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Σταυρούπολης, δύνανται να υλοτομούν καυσόξυλα.

Έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 333466 έγγραφό σας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία ασάφεια ως προς την έκταση στην οποία είναι επιτρεπτή η καυσοξύλευση. Ειδικότερα, στο εδάφιο Γ, παρ 1 αναφέρεται την απαγόρευση υλοτομίας «χλωρών και ξηρών δένδρων καθώς και τη συλλογή ξηρών κατακείμενων δένδρων θάμνων, κλπ των παρόχθιων περιοχών και νησίδων του ποταμού Νέστου και εντός των ορίων του ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ του Νέστου, στην περιοχή ευθύνης μας».

Η συγκεκριμένη διατύπωση εγείρει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς δεν είναι εύκολα κατανοητή η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η καυσοξύλευση, την ώρα μάλιστα που η τιμή της ξυλείας είναι εξαιρετικά υψηλή  και η ανάγκη καυσοξύλευσης επιτακτική.

Ταυτοχρόνως και επειδή η τήρηση των νόμων αποτελεί υποχρέωση όλων μας, παρακαλώ για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να καλύψουν τις ανάγκες τους για ξυλεία, χωρίς παραβάσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Με εκτίμηση

Ιρφάν Χατζηγκενέ

Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ξάνθης – Περιφερειακή Σύνθεση

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου