ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ Χορήγησης εγγράφων : «Ενέργειες της Περιφέρειας σχετικά με τον ενταγμένο στην λίστα μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων»  

Κομοτηνή 21/02/2022
Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
κον Χρήστο Παπαθεοδώρου
Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

& ΑΙΤΗΣΗ Χορήγησης εγγράφων

Θέμα: «Ενέργειες της Περιφέρειας σχετικά με τον ενταγμένο στην λίστα μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων»

 

Πριν 6 χρόνια, το 2016, ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων εντάχθηκε στην Λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

Ήδη, από την τότε διοίκηση της Περιφέρειας είχε, ήδη, διαμορφωθεί η ΟΧΕ Πολιτισμού – Τουρισμού με τον τίτλο «Εγνατία Οδός», η οποία περιλάμβανε δράσεις ανάδειξης, μεταξύ άλλων, του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Έκτοτε η διοίκηση της Περιφέρειας δεν έχει παρουσιάσει καμία ουσιαστική ενασχόληση με τον αρχαιολογικό χώρο και την ιδιότητά του αυτή (της ένταξης στην λίστα μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς).

Στα παραπάνω πλαίσια ερωτάται ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ:

Τι εικόνα έχει (εάν έχει) ο Περιφερειάρχης και η διοίκηση σχετικά με την πορεία των θεμάτων που αφορούν τον αρχαιολογικό χώρο ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς; Τονίζοντας ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ δεν διαθέτει άλλον αρχαιολογικό (ή μη) χώρο ενταγμένο στην λίστα μνημείων αυτή!

π.χ.

Έχει συσταθεί ο φορέας που θα επιβλέπει την πορεία έργων και λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου;

Έχουν εκπληρωθεί εν τοις πράγμασι, οι απαιτήσεις που προκύπτουν ως συνέπεια της ένταξης του Αρχαιολογικού χώρου;

Επειδή οι αρμοδιότητες του Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι σαφείς αυτό δεν σημαίνει ότι εδραιώνεται ή δεν δικαιολογείται, καθοιονδήποτε τρόπο η αδιαφορία της διοίκησης της Περιφέρειας όσον αφορά την ενημέρωση και η παροχή κάθε συνδρομής με σκοπό την ανάδειξη του ενταγμένου στην Λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Ερωτάται λοιπόν σχετικά ο κ. Περιφερειάρχης και με την ευκαιρία αιτούμαστε αντίγραφα εγγράφων της αλληλογραφίας του με τον παραπάνω σκοπό. Εξυπακούεται ότι η (κατά δεσμία αρμοδιότητα) ένταξη έργων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην χρηματοδότηση του ΠΕΠ ΑΜΘ δεν καλύπτει το έλλειμμα ενδιαφέροντος μίας αιρετής περιφερειακής διοίκησης για ένα τέτοιο θέμα.

Επιπλέον ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης για την πορεία υλοποίησης της ΟΧΕ και των έργων που έχουν (;) ενταχθεί σ’ αυτήν;

Επιπλέον για την συνδρομή που έχει παράσχει, όχι ως εξαγγελίες, άλλα με υλοποίηση έργων η ΟΧΕ στον αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ