Ανίκανοι Μέτιος – Παπαεμμανουήλ, από επιλογή αφήνουν το 70% του Χ.Κ. Φαλακρού κλειστό

Σε επερώτηση που κατέθεσα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με Θέμα: «Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού 2022-2023» και μοναδικό σκοπό την καλή λειτουργία, την διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών και την πλήρη νομιμότητα της λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού ρωτήθηκε ο κ. Παπαεμμανουήλ μεταξύ άλλων:

Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος πενταετίας στην τετραθέσια καρέκλα του ΧΚΦ, όταν υπάρχει εγκεκριμένο έργο ύψους 152.000 ευρώ για τον έλεγχο πενταετίας όλων των αναβατήρων από τον Ιούνιο του 2021;

Η απάντηση άλλαξε για ακόμα μια φορά και μας εξέπληξε δυσάρεστα. Μετά την δικαιολογία για την ενεργειακή κρίση, πήγαν στην δεύτερη δικαιολογία ότι δεν έγινε ο έλεγχος πενταετίας στην τετραθέσια καρέκλα και τώρα μας απάντησε ότι: «Όσο αναφορά την διθέσια και την τετραθέσια είναι επιλογή μας να μην λειτουργήσει» άρα από επιλογή τους έμεινε κλειστή και η διθέσια και η τετραθέσια καρέκλα φέτος.

Πέρα από την ανικανότητα τους, οι Μέτιος και Παπαεμμανουήλ, κάνουν και καταστροφικές «επιλογές» για το βουνό μας αλλά και για όλη την ΠΕ Δράμας. Από την ανικανότητα και τις επιλογές τους αφήνουν το 70% του Χ.Κ. Φαλακρού κλειστό.

Φτάνει πια.

 

Αργύρης Πατακάκης

Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Δράμας – Περιφερειακή Σύνθεση