Ταπατζάς Μανώλης
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Brief info

Εργάζομαι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Είμαι εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Α.Μ.Θ από το 2019 έως και σήμερα.
Είμαι μέλος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ροδόπης από 1-1-2022.
Διετέλεσα :
Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ από 1-1-2020 έως και 31-12-2021.
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κομοτηνής από το 2011 έως και το 2019.
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Συντονισμού του Δήμου Κομοτηνής από 1-1-2014 έως και 31-12-2017.
Αναπληρωτής του Δημάρχου Κομοτηνής από 1-1-2014 έως και 31-12-2017.
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Κομοτηνής από 1-1-2011 έως 30-11-2019.
Αντιπρόεδρος της <<ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε>> και υπεύθυνος σφαγείων του Δήμου Κομοτηνής.
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής.
Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κομοτηνής.
Μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Κομοτηνής.
Μέλος Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.