Παπαδοπούλου Ελένη
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Brief info

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Είμαι εκπαιδευτικός με πολυετή εμπειρία στην παιδαγωγική διαδικασία και την υλοποίηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιδέχομαι προκλήσεις και επιτυγχάνω αποτελέσματα με συνεργασία και αφοσίωση. Προσανατολισμένη στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Έχω την αποφασιστικότητα να συνεισφέρω στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητάς μας