Να γίνει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα θέματα της Κτηνοτροφίας στην ΑΜΘ

Η Περιφερειακή Σύνθεση δήλωσε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου την πρόθεση όλων των συμβούλων στο ενδεχόμενο να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου, με αποκλειστικό θέμα τις δυσμενείς εξελίξεις στον κλάδο της Κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια μας.

Η παράταξή μας, στηρίζει και υποστηρίζει το σχετικό αίτημα που υπέβαλλαν προς το προεδρείο οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της περιοχής μας, η οποία βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο και λόγω των εξελίξεων που διαφαίνονται στα θέματα των ενισχύσεων αλλά και λόγω των υπόλοιπων αρνητικών συγκυριών που έχουν συσσωρευτεί (ασθένειες ζωικού κεφαλαίου, περιορισμός νέων γεωργών που έχουν πρόθεση να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, παρατεινόμενες αδειοδοτικές δυσκολίες, κόστος εισροών κοκ).

Ως εκ τούτου, θεωρούμε σημαντικό το αίτημα των κτηνοτροφικών συλλόγων πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά άμεση προτεραιότητα.

Εν τω μεταξύ, στην επιστολή που κοινοποίησαν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι, μεταξύ άλλων αναφέρουν:

«Ζητάμε την άμεση σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντομότερο

δυνατό, για να ενημερωθεί το σώμα από τους εκπροσώπους μας.

Σκοπός της ενημέρωσης του περιφερειακού συμβουλίου, είναι η κατανόηση της σοβαρότητας του θέματος, για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιφέρειά μας και ο σχεδιασμός για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από τη διοίκηση της περιφέρειας προς την κυβέρνηση, για να αρθούν οι μέχρι σήμερα αδικίες, στις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων της περιφέρειάς μας.

Η ενημέρωση αφορά:

Την κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας με την ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 1217/264725/27.09.2021.

Την κατανομή του Εθνικού αποθέματος στους κτηνοτρόφους και αγρότες για τα έτη2017, 2018, 2019, 2020.

Τις επιπτώσεις των ανωτέρω στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιφέρειά μας και στην εφαρμογή της ΚΑΠ 2021-2027».

 

Από το Γραφείο Τύπου