Εξακουστός Κωνσταντίνος
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Brief info

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

π.Αντιπεριφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης για θέματα εξυπηρέτησης πολιτών, Αντιμετώπισης και περιορισμού της Γραφειοκρατίας, Διοικητικού Συντονισμού της Λειτουργίας των ΠΕ , Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Εμπορίου και Λαϊκών Αγορών (09.09.2014-04.05.2016) 

π.Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας  Έβρου(19.01.2015-20.01.2020) 

π. Πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

π. Πρόεδρος επιτροπής Λαϊκών Αγορών Έβρου

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

π. Επικεφαλής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ