ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Συνεργάτες διοίκησης Περιφέρειας ΑΜΘ»

17/05/2022

Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου
Κοιν: Περιφερειάρχη ΑΜΘ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Συνεργάτες διοίκησης Περιφέρειας ΑΜΘ»

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή μας όσον αφορά την οργάνωση της διοίκησης της Περιφέρειας, αλλά και του χειρισμού των διαφόρων θεμάτων που αφορούν τους πολίτες, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

Α. τα ονόματα των έμμισθων συμβούλων – συνεργατών του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και των Αντιπεριφερειαρχών της διοίκησης καθώς και τις αρμοδιότητες (ή αντικείμενα) που έχουν ανατεθεί σε αυτούς,

Β. τα ονόματα των άμισθων συμβούλων – συνεργατών του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και των Αντιπεριφερειαρχών της διοίκησης καθώς και τις αρμοδιότητες (ή αντικείμενα) που έχουν ανατεθεί σε αυτούς,

Γ. τα ονόματα όσων στελεχώνουν το ή τα γραφεία τύπου του Περιφερειάρχη ή ευρύτερα της Περιφέρειας.

Τέλος, αιτούμαστε την χορήγηση της απόφασης ορισμού των παραπάνω από όπου να προκύπτουν τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες.

Σημειώνουμε ότι η παράταξή μας είχε υποβάλλει σχετικό αίτημα ήδη από τις 18/01/2022 το οποίο ωστόσο δεν απαντήθηκε από τη Διοίκηση σας. Αν είχε δοθεί η απάντηση τότε, δεν θα είχαμε φτάσει στην υποβολή της προκείμενης επερώτησης.

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ