ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Περιοχή Μαρώνειας

Κομοτηνή, 19/09/2021

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου  ΑΜΘ

ΚΟΙΝ:

Επικεφαλής Παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σας διαβιβάζουμε την επερώτησή μας προς τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κο Νίκο Τσαλικίδη, ώστε να συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

 

Ο πλέον διακεκριμένος ιστορικού ενδιαφέροντος του Ν. Ροδόπης και ένας από τους πιο σημαντικούς σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ είναι η Μαρώνεια, η οποία κατοικείται επί 3 και πλέον χιλιετίες στην ίδια περίπου γεωγραφική θέση με ιστορική συνέχεια και παρέχει πλήθος αξιόλογων ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων:

 • τα μοναδικά σωζόμενα κυκλώπεια τείχη στην Βόρεια Ελλάδα,
 • τα ερείπια δύο οχυρών ακροπόλεων από τους αρχαίους χρόνους,
 • τους προϊστορικούς λαξευτούς λινούς,
 • το αρχαίο λιμάνι της πόλης,
 • το ρωμαϊκό πρόπυλο της πόλης,
 • το αρχαίο Θέατρο της πόλης – μοναδικό σε όλη την Θράκη και ένα εκ των τριών στην Περιφέρειά μας,
 • ερείπια Ι.Ν. από την εποχή της Εικονομαχίας,
 • ερείπια τουλάχιστον τεσσάρωων ακόμη Ι.Ν. όλων των βυζαντινών περιόδων,
 • Δύο παλαιοί μεταβυζαντινοί ναοί
 • Μεγάλος αριθμός αγαλμάτων, επιγραφών κ.ο.κ.

Επιπλέον, επισημαίνεται ο οίνος της Μαρώνειας ο οποίος διαθέτει ίσως την αρχαιότερη περιγραφή των ποιοτικών του χαρακτηριστικών στους στίχους της Οδύσσειας.

Παρόλο, όμως, τον αρχαιολογικό και ιστορικό πλούτο η ανάδειξη της  περιοχής υστερεί. Τόσο όσον αφορά την ανάδειξη και την προβολή των ευρημάτων, όσο και την προσέλκυση κοινού επισκεπτών και την διοργάνωση εκδηλώσεων ή άλλων σχετικών δραστηριοτήτων. Ταυτοχρόνως δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε σκέψη υποβολής φακέλου εγγραφής του αρχαιολογικού χώρου της Μαρώνειας στην λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco κατά τα πρότυπα των Αρχαίων Φιλίππων στην Π.Ε. Καβάλας.

Ταυτοχρόνως όσον αφορά την ΟΧΕ Τουρισμού – Πολιτισμού «Η Εγνατία Οδός» δεν γνωρίζουμε να έχουν περιληφθεί δράσεις οι οποίες να αφορούν την συγκεκριμένη περιοχή. Οφείλουμε να επισημάνουμε βεβαίως ότι η διοίκηση της Περιφέρειας ουδέποτε έχει ενημερώσει το Π.Σ. σχετικά με την πορεία υλοποίησής της.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης (τόσο ο τωρινός, όσο και ο προηγούμενος):  

 1. Η διοίκηση της Περιφέρειας ενδιαφέρεται για την ανάδειξη και προβολή της συγκεκριμένης περιοχής ;
 2. Έχει αναπτύξει οποιαδήποτε συνεργασία με τον επιχώριο δήμο ή με την αρχαιολογική υπηρεσία ; (σε τέτοια περίπτωση παρακαλείσθε όπως μας χορηγήσετε αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας)
 3. Θεωρεί εύλογη την υποβολή αιτήματος (κατόπιν προετοιμασίας φακέλου) προκειμένου για την εγγραφή του αρχαιολογικού χώρου της Μαρώνειας στην λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco κατά τα πρότυπα των Αρχαίων Φιλίππων στην Π.Ε. Καβάλας; Εάν ναι, έχει προβεί σε σχετικές ενέργειες;
 4. Ποιες δράσεις έχουν ενταχθεί στην ΟΧΕ τουρισμού πολιτισμού «Η Εγνατία Οδός» και ποια τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους;

 

Ως επίλογο τονίζουμε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των περιφερειών όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής τους με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και την ανάγκη συνεργασίας και με τους άλλους φορείς που ενδεχομένως έχουν ειδικότερες αρμοδιότητες σε κάθε θέμα.

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Μιχαήλ Αμοιρίδης

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κώστας Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Φελίνα Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

Μαρία Πολυμέρου