Χουσνή Ογλού Σιαμπάν
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Brief info

- Έχω γεννηθεί 03/01/1978 στο Μικρό Ορφανό Εύλαλο Ξάνθης.
- Το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο στάδιο εκπαίδευσης στην Νικομηδεία και το Πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία το 2009 πήρα την αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
- Έχω κτηνιατρικό γραφείο στο Εύλαλο Ξάνθης.
- Εργασιακή εμπειρία 2008- τώρα: Κτηνίατρος, Κτηνιατρικό γραφείο, Ξάνθη
- Εκπαίδευση 2009: Προπαρασκευαστικό Πτυχίο στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες, ΠΕ Κτηνιατρικής, Θεσσαλονίκης