Χατζηγκενέ Ιρφάν
Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ
Brief info

Επαγγελματικές Δραστηριότητες:

Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αναπληρωματικό μέλος ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ξάνθης.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Πτυχιούχων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Ν. Ξανθής από το 2008 έως το 2012.

Αντιπρόσωπος Επισκευαστών Αυτοκινήτων στην Ομοσπονδία Ε.Β.Ε. Ξανθής από το 2008 έως το 2012.

Αντιπρόσωπος Επισκευαστών Αυτοκινήτων Ο.Β.Ε.Α.Μ Βορείου Ελλάδος από το 2008 έως το 2012.

Address: Θ. ΔΟΥΚΑ 14

Πολιτική Δραστηριότητα

Εκλεγμένος από το 2018 έως σήμερα Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – Π.Ε. Ξάνθης 

Από τον Ιανουάριο του 2022 έως σήμερα Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

Από της 31 Μαρτίου του 2023 έως σήμερα Αντιπρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης «“Η ΣΤΗΡΙΞΗ”». 

Από τον Νοέμβριο του 2019 έως και σήμερα Συνεργάτης & Σύμβουλος παρά του Προέδρου & Υπεύθυνος Πάταξης Λαθρεμπορίου – Παραεμπορίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης.

 Από το Δεκέμβριο του 2011 μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 Α’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης. 

Εκλεγμένος από το 2014 Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – Π.Ε. Ξάνθης με καθήκοντα Αναπληρωτή Πρόεδρου του «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ “Η ΣΤΗΡΙΞΗ”». 

Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου & 20ης Σεπτεμβρίου 2015 υποψήφιος Βουλευτής με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

Το 2014 έως σήμερα, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ως τακτικό μέλος. 

Το 2013 έως σήμερα, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην Επιτροπή Εργασίας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ, ως τακτικό μέλος. 

Από το 2006 έως το 2010 διετέλεσα Νομαρχιακός Σύμβουλος Ξάνθης. Από το 2006 έως το 2010 μέλος Δ.Σ., με καθήκοντα αναπληρωτή γραμματέα του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ “Η ΣΤΗΡΙΞΗ”»